CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM): KQKD quý 4 khả quan nhờ nhu cầu nước dân dụng ổn định

Nguồn: VCSC

KQKD quý 4 khả quan nhờ nhu cầu nước dân dụng ổn định

 

TDM

 

  • CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) công bố KQKD quý 4/2022 với doanh thu đạt 126 tỷ đồng (+11% YoY) và LNST mảng cấp nước đạt 74 tỷ đồng (+108% YoY). Ngoài ra, KQKD năm 2022 của TDM ổn định với doanh thu đạt 479 tỷ đồng (+15% YoY) và LNST mảng cấp nước đạt 220 tỷ đồng (+56% YoY). Chúng tôi cho rằng KQKD này là do sản lượng nước thương phẩm năm 2022 ổn định đạt 69,3 triệu m3 (+9% YoY), giá bán trung bình (ASP) tăng 6% YoY và chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SGA) thấp hơn so với mức cơ sở cao trong năm 2021 với các chi phí cho thiết bị bảo hộ y tế.
  • Chênh lệch giữa tăng trưởng doanh thu 15% YoY và LNST báo cáo giảm 33% YoY chủ yếu do TDM không ghi nhận thu nhập từ BIWASE (HOSE: BWE) do công ty đã tạm ứng trước cổ tức năm 2021 vào cuối năm 2021.
  • Nhìn chung, KQKD năm 2022 của TDM phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi khi doanh thu và LNST báo cáo lần lượt hoàn thành 100% và 108% dự báo cáo năm của chúng tôi.

Chúng tôi cho rằng doanh thu quý 4/2022 tích cực với sản lượng nước thương phẩm đạt 18,2 triệu m3 (+7% YoY & +2% so với quý trước) là nhờ nhu cầu nước dân dụng tại huyện Dĩ An. Chúng tôi lưu ý rằng tăng trưởng sản lượng nước chậm lại khi sản lượng nước thương phẩm tháng 12/2022 đạt 6,6 triệu m3 (+1% so với tháng trước), tương ứng các hoạt động sản xuất chững lại tại tỉnh Bình Dương.

Biểu giá nước tại Bình Dương dự kiến tăng 3%/năm trong giai đoạn 2024-2026. Theo ban lãnh đạo BWE, công ty kỳ vọng biểu giá nước mới sẽ được phê duyệt trong năm 2023 và có hiệu lực trong giai đoạn 2024-2026.

TDM trì hoãn thời gian phát hành cổ phiếu sang giai đoạn quý 4/2022 – quý 1/2023. Việc phát hành thêm 10 triệu cổ phiếu (tương ứng 10% tổng số cổ phiếu lưu hành) thông qua phương thức đấu giá sẽ được dời từ quý 4/2022 sang quý 1/2023, theo tài liệu họp ĐHCĐ bất thường được công bố gần đây. Giá chào bán tối thiểu là 28.300 đồng/CP (thấp hơn khoảng 25% so với giá thị trường hiện tại), tương ứng số vốn huy động tối thiểu đạt 283 tỷ đồng. Chúng tôi đã đưa đợt phát hành cổ phiếu vào định giá của chúng tôi và giả định giá đấu giá là 28.300 đồng/CP.