CTCP Sợi Thế Kỷ (STK): Lợi nhuận quý 1/2023 thấp trong bối cảnh đơn hàng chững lại

Nguồn: VCSC

Lợi nhuận quý 1/2023 thấp trong bối cảnh đơn hàng chững lại

 

STK

 

CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) công bố KQKD quý 1/2023 phù hợp với KQKD sơ bộ được công bố tại ĐHCĐ 2023 với doanh thu giảm 55% YoY và LNST sau lợi ích CĐTS giảm 98% YoY, lần lượt hoàn thành 13% và 1% dự báo cả năm của chúng tôi.

Do KQKD kém khả quan này phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Nỗ lực giảm hàng tồn kho tích lũy từ khách hàng trong chuỗi giá trị tiếp tục làm trầm trọng thêm tác động của nhu cầu dệt may và doanh số bán hàng may mặc kém tích cực. Hiệu ứng này đặc biệt rõ nét trong trường hợp của STK - nhà sản xuất vật liệu thượng nguồn.

Đơn hàng thu & đông 2023 của khách hàng kém tích cực khiến quý 1/2023 ghi nhận KQKD thấp, theo STK. Tuy nhiên, những kết quả này sẽ được cải thiện trong quý 2/2023 do STK kỳ vọng các đơn hàng mùa xuân & hè 2024 sẽ giúp doanh thu nửa cuối năm 2023 phục hồi so với nửa đầu năm 2023 và mùa thu & đông 2024 sẽ là động lực lớn hơn cho việc nối lại các đơn hàng.

STK vừa đưa nhà máy Củ Chi (chiếm 1/3 công suất sản xuất của STK) vào hoạt động trở lại vào tháng 3.

STK ghi nhận lãi tỷ giá thấp trong quý 1/2023, do khoản lãi cao hơn bù đắp cho khoản lỗ lớn hơn so với cùng kỳ trong bối cảnh tỷ giá USD/VND có nhiều biến động.