CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC): Cập nhật Đại hội cổ đông

Nguồn: SSI

Cập nhật Đại hội cổ đông

 

SZC

 

SZC đã tổ chức cuộc họp ĐHCĐ để đặt kế hoạch cho năm 2023 và trả lời các câu hỏi liên quan đến hoạt động của công ty. Chúng tôi sử dụng phương pháp NPV và đưa ra giá mục tiêu 1 năm mới cho SZC là 31.900 đồng/cổ phiếu (từ 51.900 đồng/cổ phiếu) do: (i) vốn đầu tư KCN Châu Đức tăng từ 4,9 nghìn tỷ đồng lên 8,0 nghìn tỷ đồng; và (2) chi phí đầu tư cao hơn cho Khu dân cư Châu Đức (từ 1,2 nghìn tỷ đồng lên 9,8 nghìn tỷ đồng). Chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu SZC.

Thông tin chi tiết tại ĐHCĐ như sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2023: Kế hoạch doanh thu thuần năm 2023 được đặt ở mức 914 tỷ đồng (+6,4% svck), trong khi kế hoạch LNST được đặt ở mức 210 tỷ đồng (+6,4% svck). Doanh thu đến từ: (i) cho thuê đất tại Khu công nghiệp Châu Đức (CDIP), ước tính đạt 555,8 tỷ đồng và (ii) doanh thu bán shophouse từ khu đô thị Hữu Phước, ước tính đạt 255 tỷ đồng.

Cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% cho năm 2022 và 10% cho năm 2023 (có thể bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu).

Kế hoạch đầu tư: Tổng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng trong năm 2023 dự kiến là 1,3 nghìn tỷ đồng với tổng diện tích lũy kế là 1.945 ha (72% tổng diện tích).

Tổng chi phí xây dựng trong năm 2023 dự kiến khoảng 385,7 tỷ đồng.

Phát hành quyền tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và được thực hiện sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%. Giá phát hành nhiều khả năng không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) theo BCTC năm 2022 (BVPS năm 2022 là 12.780 đồng/cổ phiếu, đã điều chỉnh sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu). Thời gian phát hành dự kiến trong khoảng 2023-2024. Nếu kế hoạch diễn ra đúng dự kiến, tổng giá trị phát hành có thể lên tới 800-900 tỷ đồng.

Mục đích phát hành: (i) bổ sung vốn đầu tư vào CDIP, khu đô thị, sân golf; và (ii) cơ cấu lại khoản vay.

Giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SZC từ 49% xuống 20%.

Điều chỉnh vốn đầu tư cho Khu dân cư Châu Đức (CDUA). SZC trình phương án tăng vốn đầu tư vào Khu dân cư Châu Đức từ 1,2 nghìn tỷ đồng lên 9,8 nghìn tỷ đồng.

Cập nhật KQKD Q1/2023. Doanh thu và LNST Q1/2023 lần lượt là 64,5 tỷ đồng (-76,8% svck) và 11,7 tỷ đồng (-84,4% svck). Cụ thể, doanh thu cho thuê đạt 26 tỷ đồng (-91% svck). Giá thuê trong Q1/23 tăng 10% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 67,7% từ mức 37,8% trong Q1/2022, do phần lớn doanh thu cho thuê đến từ các hợp đồng ghi nhận đều trong vòng 50 năm với tỷ suất lợi nhuận cao. Hầu hết các hợp đồng cho thuê gần đây có tỷ suất lợi nhuận gộp từ 43-47%; (2) Doanh thu khu đô thị Hữu Phước đạt 21,6 tỷ đồng (tăng gấp đôi svck); (3) doanh thu sân golf đạt 11,6 tỷ đồng (+78% svck). Nhờ hiệu quả hoạt động cao, lợi nhuận gộp đạt 1,1 tỷ đồng so với mức lỗ hơn 400 triệu đồng trong Q1/2022.

Chúng tôi cho rằng phần lớn diện tích cho thuê sẽ được ghi nhận trong quý 2 và quý 3 năm 2023, bao gồm khoản thuê 21 ha từ Sonadezi Corp, bên cạnh đó công ty sẽ ghi nhận doanh thu còn lại của Khu dân cư Hữu Phước và trạm thu phí BOT 768 sẽ hoạt động trở lại vào tháng 5/2023. Do đó, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của SZC sẽ đạt 19% trong năm 2023.

Mặt khác, chi phí lãi vay đạt 11,6 tỷ đồng (+5,7x svck) do chi phí vay cho các dự án sân golf đã đi vào hoạt động tăng cao, dẫn đến LNST Q1 giảm sâu hơn doanh thu.