CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Doanh thu và biên lợi nhuận gộp trong nước cải thiện so với quý trước trong quý 2

Nguồn: VCSC

Doanh thu và biên lợi nhuận gộp trong nước cải thiện so với quý trước trong quý 2

 

VNM

 

KQKD nửa đầu năm 2023: Doanh thu thuần đạt 29,1 nghìn tỷ đồng (+1,1% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 4,1 nghìn tỷ đồng (-6,7% YoY), lần lượt hoàn thành 47% và 44% dự báo cả năm của chúng tôi và phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đánh kể nào đối với các dự báo của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Theo Nielsen IQ, giá trị FMCG của Việt Nam tăng 7% YoY trong 5 tháng đầu năm 2023 (5T 2023) nhưng chỉ tăng 2% YoY trong tháng 4 - 5/2023. Trong khi đó, giá trị các sản phẩm từ sữa của Việt Nam tăng nhẹ 2% YoY trong 5T 2023 nhưng chỉ tăng 1% YoY trong tháng 4 – 5/2023.

KQKD quý 2/2023: Doanh thu sữa trong nước của VNM không bao gồm MCM (Mộc Châu Milk – công ty con gián tiếp của VNM) tăng 3,8% YoY và 14% QoQ (dựa trên ước tính của chúng tôi từ báo cáo tài chính công ty mẹ của VNM), chúng tôi cho rằng điều này đồng nghĩa với việcVNM đã giành được thị phần về giá trị so với quý trước. Ngoài ra, chúng tôi tin rằng mùa cao điểm của ngành đồ uống và sữa của Việt Nam trong quý 2 đã khuyến khích doanh số tăng trưởng mạnh so với quý trước. Trong nửa đầu năm 2023, VNM đã ra mắt/tái tung ra thị trường khoảng 10 sản phẩm, tập trung vào các nhóm ngành hàng sữa chua, sữa thực vật và thức uống dinh dưỡng.

Doanh thu của MCM giảm 6% YoY và tương đương 6% tổng doanh thu nội địa hợp nhất của VNM trong quý 2/2023.

Doanh thu kết hợp từ các công ty con ở nước ngoài — bao gồm Driftwood (Mỹ) và Angkor Milk (Campuchia) — tăng 9% YoY trong quý 2/2023, chủ yếu nhờ mức tăng trưởng doanh thu hơn 10% của Angkor Milk trong quý 2/2023. Trong khi đó, doanh thu xuất khẩu giảm 10% YoY trong quý 2/2023.

Biên lợi nhuận gộp tăng 170 điểm cơ bản QoQ đạt 40,5% trong quý 2/2023, chủ yếu nhờ biên lợi nhuận gộp của mảng sữa trong nước cải thiện 190 điểm cơ bản QoQ. Theo quan điểm của chúng tôi, giá sữa đầu vào giảm tác động mạnh hơn đến mức cải thiện biên lợi nhuận gộp của VNM. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng biên lợi nhuận gộp của VNM được hỗ trợ bởi 2 đợt tăng giá — tháng 3/2022 và tháng 5/2022. Chúng tôi kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của VNM sẽ tiếp tục cải thiện trong quý 2/2023 do giá sữa bột nguyên kem và sữa bột gầy đã lần lượt điều chỉnh 3 % và 12% từ đầu năm đến nay.