CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Kỳ vọng tăng trưởng tích cực từ quý 2

Nguồn: SSI

Kỳ vọng tăng trưởng tích cực từ quý 2

 

VNM

 

Trong năm 2023, VNM đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 63,4 nghìn tỷ đồng (+5,5% svck) và LNST đạt 8,62 nghìn tỷ đồng (+0,5% svck). Theo ban lãnh đạo, mức tăng trưởng doanh thu 5,5% cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Trong khi doanh thu xuất khẩu tăng tốt trong Q1, nhu cầu từ các nước nhập khẩu vẫn dễ bị ảnh hưởng do lạm phát cao kéo dài. Mặc dù doanh thu nội địa trong Q1 không tăng mạnh, công ty vẫn kỳ vọng doanh thu sẽ cải thiện trong Q2 và Q3 - mùa cao điểm của các sản phẩm sữa. Theo đó lợi nhuận Q1 có thể sẽ thấp hơn so với cùng kỳ. Cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2022 được thông qua ở mức 38,5% (trong đó 29% đã được chi trả), tương ứng tỷ lệ chi trả là 94% LNST. Công ty con MCM đặt kế hoạch năm 2023 với 3,4 nghìn tỷ đồng doanh thu (+9,9% svck) và 364 tỷ đồng LNST (+5% svck), cho thấy mức tăng trưởng tích cực hơn so với công ty mẹ.

Theo Tổng Giám đốc , giá sữa nguyên liệu có xu hướng giảm nên tỷ suất lợi nhuận gộp khả quan hơn từ quý 2 hoặc quý 3. Công ty cũng đã chốt sữa tươi nguyên liệu cho đến tháng 8/2023. Theo Global Dairy Trade, giá sữa nguyên kem, sữa bột tách béo và chất béo khan đã điều chỉnh giảm 35-39% svck, tương đương với mức của năm 2021. Trong khi đó, giá nguyên liệu sữa tươi trong nước tăng 7% svck do chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao. VNM dự kiến mức tăng giá bán bình quân trong năm 2023 khoảng 3-5% đối với một số sản phẩm, khi xét đến tác động của lạm phát cao đến nhu cầu của người tiêu dùng.

Chúng tôi duy trì ước tính đối với VNM trong năm 2023. Cụ thể, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 63,8 nghìn tỷ đồng (+6,4% svck) và 9,5 nghìn tỷ đồng (+10,3% svck). Chúng tôi hiện có khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu VNM với giá mục tiêu là 82.900 đồng/cổ phiếu.