CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Kế hoạch thận trọng

    Nguồn: HSC

Kế hoạch thận trọng 
 

DXG

 

Tóm tắt

  • DXG lên kế hoạch tổ chức ĐHCĐ vào ngày 6/5/2023 và đã công bố tài liệu liên quan. BLĐ đặt mục tiêu lợi nhuận thuần năm 2023 là 158 tỷ đồng (giảm 26,5%) và doanh thu là 5,5 nghìn tỷ đồng (giảm 1,0%).
  • Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận thuần của DXG là thận trọng và thấp hơn 10,7% và 52,9% so với dự báo của chúng tôi do lo ngại của BLĐ về những khó khăn trên thị trường BĐS trong năm nay.
  • Theo dự báo hiện tại, DXG đang giao dịch với mức chiết khấu 51% so với RNAV, lớn hơn so với mức chiết khấu bình quân trong 3 năm qua là 41%. Chúng tôi đang xem xét lại khuyến nghị, giá mục tiêu và dự báo.

Sự kiện: Công bố tài liệu ĐHCĐ năm 2023

DXG đã công bố tài liệu ĐHCĐ sắp tới (tổ chức vào ngày 6/5/2023). Những tờ trình chính bao gồm kế hoạch lợi nhuận năm 2023 và phương án chi trả cổ tức.

Kế hoạch năm 2023: Thận trọng và thấp hơn 52,9% so với dự báo của chúng tôi trong năm 2023

DXG đặt kế hoạch lợi nhuận thuần là 158 tỷ đồng (giảm 26,5% so với cùng kỳ) và doanh thu là 5,5 nghìn tỷ đồng (giảm 1,0% so với cùng kỳ), thấp hơn lần lượt 52,9% và 10,7% so với dự báo thận trọng của chúng tôi.

Chúng tôi cho rằng chênh lệch giữa kế hoạch của BLĐ và dự báo của chúng tôi do chi phí dự phòng nợ xấu mảng môi giới cao hơn trong khi số lượng sản phẩm bàn giao tại dự án Gem Sky World thấp hơn. Tuy nhiên, chúng tôi đang chờ đợi thêm thông tin của BLĐ tại ĐHCĐ thường niên, dự kiến tổ chức vào ngày 6/5/2023.

  • Mảng môi giới: Tại ĐHCĐ tổ chức ngày 15/4/2023, DXS (DXG sở hữu 60,3% cổ phần; Giảm tỷ trọng) chia sẻ rằng công ty có thể sẽ phải tăng trích lập dự phòng nợ xấu do các chủ đầu tư chậm thanh toán trong bối cảnh thị trường BĐS khó khăn.

Doanh thu môi giới của DXG (hợp nhất từ DXS) được dự báo sẽ ở mức thấp (DXS đặt kế hoạch doanh thu năm 2023 giảm 8,2% so với cùng kỳ). Lưu ý, mảng môi giới toàn diện của DXS, với tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn (10-15%, so với tỷ suất lợi nhuận của các công ty môi giới truyền thống là 3-5%) sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do khách hàng của DXS phần lớn là những doanh nghiệp với quy mô nhỏ và dễ chịu tác động hơn trong giai đoạn khó khăn của thị trường. Tỷ suất lợi nhuận gộp được dự báo sẽ sụt giảm, trong khi DXS có thể sẽ trích lập thêm dự phòng nợ xấu khiến tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng.

  • Mảng phát triển BĐS: Trong khi đó, rủi ro bàn giao chậm trễ tại dự án Gem Sky World (92ha, Đồng Nai) do vướng mắc pháp lý cũng sẽ ảnh hưởng đến KQKD của DXG trong năm 2023. Chúng tôi dự báo DXG sẽ bàn giao sản phẩm tại dự án Opal Skyline (1ha, Bình Dương) và Gem Sky World (92ha, Đồng Nai) trong năm 2023.

Phương án cổ tức

DXG lên kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2023 với tỷ lệ 20% (tỷ lệ tiền mặt và cổ phiếu chưa được công bố), trong khi BLĐ không trình phương án chi trả cổ tức cho năm 2022.

HSC đang xem xét lại giá mục tiêu, khuyến nghị và dự báo

HSC đang xem xét lại khuyến nghị và giá mục tiêu. Theo dự báo hiện tại, DXG đang giao dịch với mức chiết khấu 51% so với RNAV, lớn hơn so với mức chiết khấu bình quân trong 3 năm qua là 41%.