CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG): Kế hoạch lợi nhuận năm 2023 thấp do lo ngại nhu cầu thấp

Nguồn: VCSC

Kế hoạch lợi nhuận năm 2023 thấp do lo ngại nhu cầu thấp

 

HPG

 

  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ thường niên của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) tại Hà Nội vào ngày 30/03/2023.
  • Cổ đông đã thông qua kế hoạch LNST năm 2023 của ban lãnh đạo là 8 nghìn tỷ đồng (-5% YoY) so với dự báo năm 2023 của chúng tôi là 13,3 nghìn tỷ đồng (+57% YoY).
  • Ban lãnh đạo cho biết HPG ghi nhận lỗ ròng sơ bộ trong 2 tháng đầu năm 2023 do nhu cầu thấp; tuy nhiên, HĐKD của công ty đã được cải thiện trong tháng 3/2023. HPG cũng đặt kế hoạch khởi động lại 3 lò cao (BOF) vốn đã tạm dừng hoạt động vào cuối năm 2022.
  • Cổ đông đã thông qua đề xuất không chi trả cổ tức năm 2022 và 2023 của HPG, phù hợp với giả định hiện tại của chúng tôi.

HPG đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 thấp do triển vọng nhu cầu kém tích cực. HPG đặt kế hoạch năm 2023 với doanh thu đạt 160,0 nghìn tỷ đồng (+13% YoY) và LNST đạt 8,0 nghìn tỷ (-5% YoY). Kế hoạch lợi nhuận của HPG thấp hơn dự báo LNST hiện tại của chúng tôi là 13,3 nghìn tỷ đồng (+57% YoY) như chúng tôi đã đề cập trong Báo cáo Cập nhật HPG [PHTT +1,9%] - Lợi nhuận phục hồi với giá thép trong năm 2023; định giá phù hợp, cập nhật ngày 14/02/2023. Chúng tôi lưu ý rằng HPG thường đặt kế hoạch thận trọng – ngoại trừ bối cảnh thị trường nhiều biến động trong năm 2022 (xem Hình 1).

Ban lãnh đạo công bố ghi nhận lỗ ròng sơ bộ trong 2 tháng đầu năm 2023 nhưng cho biết tình hình HĐKD đã được cải thiện trong tháng 3/2023. Nhu cầu vật liệu xây dựng trong nước tiếp tục chững lại, thị trường BĐS trong nước gặp nhiều thách thức và giải ngân ngân sách cơ sở hạ tầng chậm khiến nhu cầu đối với vật liệu xây dựng thấp, điều này được phản ánh trong doanh số bán hàng kém khả quan trong 2 tháng đầu năm 2023 của HPG (Hình 2). Ngoài ra, ban lãnh đạo HPG cho biết công ty ghi nhận lỗ ròng trong 2 tháng đầu năm 2023 do nhu cầu yếu nhưng đã bắt đầu cải thiện từ tháng 3/2023. HPG cũng đặt kế hoạch khởi động lại 3 lò cao vốn đã tạm dừng hoạt động vào cuối năm 2022 do nhu cầu thấp. Công ty dự kiến mở lại một lò vào đầu tháng 4/2023, một lò khác vào tháng 5/2023 và lò còn lại vào giữa năm 2023. HPG có tổng cộng 7 lò cao với công suất trung bình từ 700.000 - 1 triệu tấn thép thô/năm.

ĐHCĐ cũng thông qua các đề xuất chính sau:

  • Không chi trả cổ tức năm tài chính 2022 và 2023, phù hợp với giả định hiện tại của chúng tôi.
  • Kế hoạch phân bổ quỹ cho năm tài chính 2022 và 2023 như trong Hình 3.