CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG): Lợi nhuận quý 2 dương trở lại phù hợp với kỳ vọng

Nguồn: SSI

Lợi nhuận quý 2 dương trở lại phù hợp với kỳ vọng

 

HSG

 

Gần đây, chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ năm 2023 của HSG, dưới dây là một số điểm chính rút ra từ cuộc họp:

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được thông qua, với hai kịch bản như sau: (1) Theo kịch bản thận trọng, kế hoạch lợi nhuận ròng của HSG năm 2023 đặt ở mức 100 tỷ đồng (-40% so với cùng kỳ), trong đó sản lượng tiêu thụ giả định giảm 16% so với cùng kỳ đạt 1,5 triệu tấn. (2) Theo kịch bản khả quan, kế hoạch lợi nhuận ròng tăng 20% so với cùng kỳ đạt 300 tỷ đồng nếu sản lượng tiêu thụ giảm 10% so với cùng kỳ đạt 1,6 triệu tấn. Trong cả hai trường hợp, giá bán trung bình được giả định ở mức hơn 22 triệu đồng/tấn, giảm khoảng 18,5% so với cùng kỳ.

Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm trước, với tỷ lệ tối đa là 3%.

Lợi nhuận ròng quay trở lại mức tăng trưởng dương trong Q2/2023: Theo ước tính của ban lãnh đạo, HSG ghi nhận lỗ ròng hơn 100 tỷ đồng trong tháng 1, nhưng quay trở lại lợi nhuận dương 50 tỷ đồng trong tháng 2 và dự kiến ghi nhận khoảng 100 tỷ đồng trong tháng 3. Do đó, công ty sẽ đạt được lợi nhuận dương trở lại trong quý 2 niên độ tài chính 2023. Ban lãnh đạo cũng đánh giá khả quan về triển vọng lợi nhuận đến hết tháng 5 do giá HRC phục hồi khoảng 30% trong 3-4 tháng qua. Tồn kho HRC của công ty đủ để sản xuất trong 3 tháng tới, với chi phí trung bình khoảng 630 USD/tấn ở thời điểm hiện tại (trong đó lô hàng thấp nhất có giá 510 USD/tấn vào cuối năm 2022) so với giá thị trường hiện tại là khoảng 690 USD/tấn.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo vẫn thận trọng trước nhu cầu thị trường ở cả trong nước và xuất khẩu trong bối cảnh lãi suất cao trên toàn cầu, vì vậy công ty sẽ cần nỗ lực để đạt được kế hoạch lợi nhuận do khoản lỗ lớn 680 tỷ đồng trong Q1/2023.

Mảng nhựa: Với sản lượng tiêu thụ đạt 31 nghìn tấn, mảng nhựa ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt khoảng 2 nghìn tỷ đồng và 100 tỷ đồng trong năm trước, đứng thứ 3 tại thị trường nội địa sau BMP và NTP. HSG đã thành lập CTCP Nhựa Hoa Sen để quản lý mảng này và có thể cân nhắc tiến hành IPO và niêm yết công ty con trong giai đoạn 2023 - 2026.

Hệ thống bán lẻ Hoasen Home: HSG đã mở 112 cửa hàng Hoasen Home tính từ tháng 3/2021 và dự kiến mở rộng lên 120 cửa hàng trong năm 2023. Hệ thống này tạo ra doanh thu thương mại khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng/năm và đã có lợi nhuận, với khoảng 100 cửa hàng đã đạt hoặc vượt qua điểm hòa vốn. Thông thường, một cửa hàng sẽ hòa vốn sau khoảng 3-6 tháng hoạt động. Doanh thu hàng tháng/cửa hàng là 3 tỷ đồng đối với cửa hàng nhỏ, khoảng 5-7 tỷ đồng đối với cửa hàng trung bình và khoảng 7-10 tỷ đồng đối với cửa hàng lớn.

Ước tính và luận điểm đầu tư

Kết quả kinh doanh sơ bộ trong Q1 sát với ước tính của chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu HSG và giá mục tiêu 1 năm là 14.900 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi dự báo doanh thu HSG đạt 33,9 nghìn tỷ đồng (-32% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng tăng 4,8% so với cùng kỳ đạt 263 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ dự kiến sẽ giảm 16,6% so với cùng kỳ đạt 1,5 triệu tấn do kênh xuất khẩu giảm 35% so với cùng kỳ. Giá bán bình quân của công ty được giả định sẽ giảm 18% so với mức giảm 23% của giá HRC trung bình (do mức nền cao trong 6 tháng đầu năm 2022).

Bài viết liên quan

Zalo Finashark