CTCP Thế Giới Số (DGW): Lợi nhuận thuần sơ bộ Q1 giảm 62%, sát với kỳ vọng

Nguồn: HSC

Lợi nhuận thuần sơ bộ Q1 giảm 62%, sát với kỳ vọng

 

DGW

 

Tóm tắt

  • DGW tổ chức ĐHCĐ vào ngày 26/4/2023. Tại ĐHCĐ, BLĐ công bố KQKD sơ bộ Q1/2023 với doanh thu thuần là 3.960 tỷ đồng, giảm 44% và lợi nhuận thuần là 79 tỷ đồng, giảm 62%. Lợi nhuận thuần sát với dự báo của chúng tôi là 81 tỷ đồng.
  • BLĐ kỳ vọng nhu cầu sản phẩm CNTT sẽ chưa hồi phục đáng kể cho tới nửa cuối năm 2024.
  • HSC duy trì khuyến nghị Nắm giữ với giá mục tiêu theo phương pháp DCF là 31.300đ.

Sự kiện: ĐHCĐ và KQKD sơ bộ Q1/2023

DGW tổ chức ĐHCĐ năm 2023 vào ngày 26/4/2023. Cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, chính sách cổ tức và các tờ trình khác. BLĐ cũng công bố KQKD sơ bộ Q1/2023.

Lợi nhuận Q1/2023 thấp như kỳ vọng

Trong Q1/2023, doanh thu thuần giảm 44% so với cùng kỳ xuống 3.960 tỷ đồng, do doanh thu điện thoại di động giảm mạnh 51% so với cùng kỳ xuống 1.899 tỷ đồng và doanh thu máy tính xách tay & máy tính bảng giảm 51% so với cùng kỳ xuống 1.094 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu điện máy và tiêu dùng tăng mạnh lần lượt 158% và 69% so với cùng kỳ nhờ đóng góp từ các sản phẩm mới.

Doanh thu thuần thực tế vượt 7% dự báo của chúng tôi là 3.625 tỷ đồng, nhờ doanh thu điện thoại di động và máy tính xách tay & máy tính bảng vượt lần lượt 18% và 21% dự báo của chúng tôi. Trong khi đó, doanh thu các sản phẩm khác như thiết bị văn phòng, điện máy và tiêu dùng thấp hơn lần lượt 3%, 26% và 58% so với dự báo của chúng tôi.

Lợi nhuận thuần là 79 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ, sát với dự báo của chúng tôi là 81 tỷ đồng.

Kỳ vọng hồi phục trong năm 2024

BLĐ chia sẻ quan điểm nhu cầu điện thoại di động và máy tính xách tay sẽ ở mức thấp trong phần còn lại của năm 2023, nhưng sẽ cải thiện nhẹ trong nửa cuối năm so với nửa đầu năm 2023. Quan điểm này dựa trên giả định mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục ở mức cao và hoạt động kinh tế vẫn yếu trong cả năm 2023. Tuy nhiên, có 2 yếu tố sẽ hỗ trợ sự phục hồi lợi nhuận của DGW trong năm 2024 bao gồm: (1) hoạt động kinh tế chung hồi phục và (2) người tiêu dùng mua điện thoại di động và máy tính xách tay trong giai đoạn đỉnh điểm (Q4/2021-Q1/2022) sẽ mua sản phẩm thay thế trong năm 2024.

HSC duy trì khuyến nghị Nắm giữ và giá mục tiêu

Do KQKD Q1/2023 và tình hình kinh doanh hiện tại sát với kỳ vọng, chúng tôi duy trì khuyến nghị Nắm giữ và giá mục tiêu là 31.300đ.