CTCP Thế giới số (DGW): Triển vọng hồi phục năm 2024 đã được phản ánh; khuyến nghị Nắm giữ

Nguồn: HSC

Triển vọng hồi phục năm 2024 đã được phản ánh; khuyến nghị Nắm giữ

 

DGW

 

Tóm tắt

  • HSC nâng giá mục tiêu đối với DGW lên 52.600đ chủ yếu do điều chỉnh giả định định giá, nhưng duy trì khuyến nghị Nắm giữ với giá mục tiêu thấp hơn 2% so với thị giá.
  • Chúng tôi hạ 8% dự báo lợi nhuận thuần trong năm 2023, tương đương giảm 43% so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận thuần trong nửa cuối năm 2023 sẽ giảm so với cùng kỳ do nhu cầu vẫn yếu (mặc dù vẫn tăng so với nửa đầu năm, do hiệu ứng mùa vụ). Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận thuần sẽ hồi phục 31% so với cùng kỳ trong năm 2024.
  • Sau khi giá cổ phiếu tăng 62% trong 3 tháng vừa qua, định giá cổ phiếu DGW không còn rẻ với P/E dự phóng 2024 là 17,3 lần, cao hơn 9% so với các công ty cùng ngành. Tại giá mục tiêu theo phương pháp DCF của chúng tôi, P/E dự phóng 2023 và 2024 lần lượt là 21,9 và 16,9 lần.

Sự kiện: Đánh giá triển vọng

Chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần trong nửa cuối năm 2023 của DGW sẽ tiếp tục giảm so với cùng kỳ do nhu cầu đối với các sản phẩm CNTT vẫn thấp. Tuy nhiên, lợi nhuận nhiều khả năng sẽ cải thiện so với nửa đầu năm vì hiệu ứng mùa vụ khi đến thời điểm tựu trường cùng với việc Apple và Xiaomi tung ra các sản phẩm mới và kỳ nghỉ Tết.

Nhu cầu được kỳ vọng sẽ hồi phục trong năm 2024, đặc biệt là trong nửa cuối năm, khi các sản phẩm CNTT được mua trong giai đoạn cao điểm từ nửa cuối năm 2021 đến nửa đầu năm 2022 cần được thay thế. Do đó, chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần trong năm 2024 sẽ hồi phục 31% so với cùng kỳ.

Tác động: Hạ dự báo năm 2023, duy trì dự báo năm 2024 - 2025

Do doanh thu thuần nửa đầu năm 2023 vượt dự báo, HSC nâng nhẹ 1-3% dự báo doanh thu thuần trong giai đoạn 2023-2025. Tuy nhiên, chúng tôi hạ 8% dự báo lợi nhuận thuần năm 2023 xuống 392 tỷ đồng do chúng tôi nâng dự báo chi phí khuyến mãi (tương đương giảm 43% so với cùng kỳ).

Trong năm 2024-2025, chúng tôi gần như giữ nguyên dự báo lợi nhuận thuần lần lượt đạt 512 tỷ đồng (tăng trưởng 31%) và 609 tỷ đồng (tăng trưởng 19%).

Định giá và khuyến nghị

Sau khi giá cổ phiếu giảm 62% trong 3 tháng vừa qua, DGW đang giao dịch với định giá khá cao với P/E trượt dự phóng 1 năm là 18,9 lần, cao hơn 0,9 lần độ lệch chuẩn so với mức bình quân trong 3 năm qua là 13,8 lần. P/E dự phóng 2023 và 2024 của DGW lần lượt là 22,4 lần và 17,3 lần, cao hơn lần lượt 29% và 9% so với các công ty cùng ngành.

Chúng tôi cho rằng triển vọng hồi phục trong năm 2024 đã được phản ánh vào giá cổ phiếu. Duy trì khuyến nghị Nắm giữ.