CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC): KQKD Q4/2022 thấp như dự báo

Nguồn: HSC

KQKD Q4/2022 thấp như dự báo

 

FMC

 

Tóm tắt

  • Lợi nhuận thuần Q4/2022 giảm 25,3% đạt 78 tỷ đồng và doanh thu thuần giảm 16,2% đạt 1.211 tỷ đồng vì nhu cầu tại các thị trường chủ chốt giảm.
  • Lợi nhuận thuần năm 2022 tăng trưởng 15,2% đạt 308 tỷ đồng và doanh thu thuần đạt 5.702 tỷ đồng (tăng trưởng 9,7%). Kết quả thực hiện sát dự báo của HSC.
  • Chúng tôi duy trì dự báo, khuyến nghị Mua vào và giá mục tiêu 42.600đ. Hiện P/E dự phóng năm 2022 là 7,3 lần; thấp hơn bình quân từ tháng 1/2019 là 7,6 lần.

Sự kiện: Công bố KQKD Q4/2022

FMC đã công bố KQKD Q4/2022 kém khả quan với lợi nhuận thuần đạt 78 tỷ đồng (giảm 25,3% so với cùng kỳ) và doanh thu đạt 1.211 tỷ đồng (giảm 16,2% so với cùng kỳ). Doanh thu và lợi nhuận thuần giảm chủ yếu vì lượng tôm xuất khẩu giảm. Lợi nhuận thuần thực hiện bằng đúng dự báo của HSC là 78 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 5.702 tỷ đồng (tăng trưởng 9,7%) và lợi nhuận thuần đạt 308 tỷ đồng (tăng trưởng 15,2%). Doanh thu thuần thực hiện cao hơn 1,1% so với dự báo của chúng tôi là 5.639 tỷ đồng trong khi lợi nhuận thuần thực hiện đạt sát với dự báo là 307 tỷ đồng.

Xuất khẩu tôm trong Q4/2022 giảm đáng kể

Doanh thu xuất khẩu tôm Q4/2022 đạt 1.161 tỷ đồng, giảm 17,7% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng xuất khẩu đạt 3.511 tấn, giảm 21,1% so với cùng kỳ còn giá xuất khẩu giảm nhẹ 4,3% so với cùng kỳ xuống còn 331 triệu đồng/tấn.

Chi tiêu của người tiêu dùng cho thực phẩm giá trị cao đã chịu ảnh hưởng tiêu cực của tình trạng lạm phát cao, bao gồm sản phẩm tôm. Ngoài ra, cạnh tranh từ tôm giá rẻ của Ấn Độ và Ecuador tại thị trường Mỹ, EU cũng đã ảnh hưởng không tốt đến xuất khẩu tôm của Việt Nam.

Xuất khẩu nông sản Q4/2022 đạt 50 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng xuất khẩu tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ đạt 352 tấn trong khi giá bán bình quân tăng 48,9% so với cùng kỳ đạt 142,8 triệu đồng/tấn.

Tỷ suất lợi nhuận giảm nhẹ

Tỷ suất lợi nhuận gộp Q4/2022 giảm còn 12,8% từ 14% trong Q4/2021 do giá tôm nguyên liệu vẫn ở mức cao trong Q4/2022 vì dịch bệnh trong khi giá xuất khẩu tăng không đủ bù đắp mức tăng ở chi phí đầu vào.

Duy trì khuyến nghị Mua vào, dự báo và giá mục tiêu

Doanh thu thuần năm 2022 cao hơn 1,1% so với dự báo của HSC là 5.639 tỷ đồng trong khi lợi nhuận thuần thực hiện đạt gần bằng dự báo là 307 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ chờ công bố BCTC đầy đủ (dự kiến trong vòng 2 tuần tới) để phân tích sâu hơn. Trong thời gian chờ đợi, HSC duy trì dự báo doanh thu thuần năm 2023 là 5.681 tỷ đồng (bằng năm 2022) và lợi nhuận thuần là 322 tỷ đồng (tăng trưởng 4,9%).

Mặc dù điều kiện thị trường khó khăn, tỷ suất lợi nhuận gộp của FMC nhiều khả năng vẫn sẽ cải thiện trong năm 2023 nhờ nâng tỷ trọng tôm nguyên liệu tự nuôi, sử dụng toàn bộ 203 ha diện tích nuôi tôm trong năm 2023 thay vì như trong kế hoạch ban đầu là chỉ sử dụng 100 ha trong năm 2023 và đưa vào sử dụng tiếp 103 ha trong năm 2024.

Hiện FMC có P/E dự phóng năm 2023 là 7,3 lần; thấp hơn một chút so với bình quân từ tháng 1/2019 là 7,6 lần. HSC đưa ra khuyến nghị Mua vào đối với FMC với giá mục tiêu 42.600đ.