CTCP Vận tải Dầu khí (PVT): Giá cước cao, tăng số lượng tàu chở dầu thúc đẩy tăng trưởng

Nguồn: VCSC

Giá cước cao, tăng số lượng tàu chở dầu thúc đẩy tăng trưởng

 

PVT

 

  • Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA và triển vọng lạc quan trong dài hạn đối với Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) do nhu cầu vận chuyển dầu thô, LPG và hóa chất tăng.
  • Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 4% do giả định lãi suất phi rủi ro cao hơn 50 điểm cơ bản. Trong khi đó, chúng tôi duy trì LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2026 gần như không đổi.
  • Chúng tôi dự phóng lợi nhuận ròng cốt lõi năm 2022 tăng trưởng 23,8% YoY nhờ 1) đóng góp doanh thu và lợi nhuận từ một tàu vận chuyến khí rất lớn (VLGC) và tàu chở hóa chất được mua vào năm 2021 và 2) giá cước thuê tàu chở dầu tăng 5%. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận ròng báo cáo năm 2022 sẽ được hỗ trợ bởi khoản lãi 100 tỷ đồng từ việc thanh lý tàu chở dầu thô Athena.
  • Chúng tôi dự báo PVT có thể mua thành công 6 tàu chở dầu (1 tàu chở dầu thô, 4 tàu chở hóa chất và 1 tàu chở than) vào năm 2022, giúp lợi nhuận cốt lõi tăng 9,0% YoY trong năm 2023.
  • Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS giai đoạn 2021-2026 đạt 15,1% do nhu cầu vận tải tăng từ các hợp đồng vận chuyển dầu thô, hóa chất và LPG ở nước ngoài và Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn (NSR).
  • PVT có năng lực tài chính mạnh với 3,6 nghìn tỷ đồng tiền mặt tại thời điểm cuối quý 2/2022.
  • PVT đang giao dịch với EV/EBITDA năm 2022 là 4,3 lần - thấp hơn 45% so với mức trung bình của các công ty cùng ngành trong khu vực.
  • Yếu tố hỗ trợ: Tiến độ mở rộng đội tàu nhanh hơn dự kiến.
  • Rủi ro: Tốc độ phục hồi của giá cước thuê tàu chậm hơn dự kiến; lãi suất cao hơn dự kiến.

Cước vận tải quốc tế cao sẽ củng cố lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2022. Theo PVT và Clarksons Research, cước thuê định hạn (TC) trung bình đối với tàu chở dầu thô/sản phẩm dầu/hoá chất Aframax đã lần lượt tăng 17%/16%/20% YoY trong 6 tháng đầu năm 2022. Cước vận tải cao hơn là do xung đột Nga-Ukraine đã (1) thay đổi cơ cấu trong các tuyến đường vận tải dầu thô, sản phẩm dầu, hoá chất, LPG và than, từ đó thúc đẩy nhu cầu luân chuyển hàng hoá do khoảng cách vận chuyển dài hơn, và (2) khiến các chủ tàu yêu cầu phí bảo hiểm lớn do rủi ro các lệnh cấm tiềm ẩn đối với việc vận tải cho các công ty của Nga. Theo PVT, một số hợp đồng vận tải sản phẩm dầu/hoá chất quốc tế của công ty đã được gia hạn với cước vận tải cao hơn trong quý 2/2022, hỗ trợ cho lợi nhuận ròng của PVT. Trong khi đó, các hợp đồng vận tải dầu thô quốc tế của PVT đã được gia hạn với cước vận tải cao hơn vào cuối tháng 6 mà chúng tôi cho rằng sẽ củng cố lợi nhuận ròng của công ty trong 6 tháng cuối năm 2022.

Kế hoạch mở rộng đội tàu đúng tiến độ sẽ dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2023. PVT đã mua 2 tàu mới (1 tàu chở hoá chất và 1 tàu chở than) trong quý 2/2022, nâng số tàu đã mua được trong 6 tháng đầu năm 2022 lên 4 tàu với tổng vốn XDCB là 1,1 nghìn tỷ đồng, phù hợp với dự báo của chúng tôi. Trong khi giá trị đầu tư mua tàu cao hơn và một số thách thức từ lãi vay tăng, chúng tôi cho rằng PVT vẫn có thể mua thêm 2 tàu khác (1 tàu chở dầu thô và 1 tàu chở hoá chất) trong 6 tháng cuối năm 2022; do đó, chúng tôi duy trì dự phóng vốn XDCB năm 2022 gần như không đổi là 2,1 nghìn tỷ đồng. Chúng tôi kỳ vọng các tàu mới này sẽ hỗ trợ PVT đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi 9,0% YoY trong năm 2023.