CTCP Vận tải Dầu khí (PVT): Giá cước tàu dầu thô và sản phẩm lọc dầu đã tăng mạnh

Nguồn: MBS

Giá cước tàu dầu thô và sản phẩm lọc dầu đã tăng mạnh

 

PVT

 

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PVT với giá mục tiêu VND 26,800 trên cơ sở:

(i) Giá thuê tàu dầu thô và dầu sản phẩm tăng mạnh 104%-128% từ đầu năm 2022;

ii) Đội tàu được đầu tư tăng quy mô và trẻ hóa sẽ làm tăng hiệu quả kinh doanh của công ty trong những năm tới;

iii) Tiềm năng phát triển to lớn của lĩnh vực vận tải khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong dài hạn.

Thông tin cập nhật

Giá cước tàu dầu thô và sản phẩm lọc dầu đã tăng mạnh 18%-25% từ đầu quý 3 trên nhiều tuyến vận tải, đặc biệt cước tàu dầu thô cỡ VLCC đã tăng mạnh đến 50%. Trung bình từ đầu năm, chỉ số cước tàu dầu thô Baltic(BIDY) tăng 104% và chỉ số cước tàu dầu sản phẩm (BITY) tăng 128% so với cùng kỳ 2021.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định với doanh thu tăng 19%, lợi nhuận trước thuế tăng 1% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận tăng chậm do giá vốn hàng bán và chi phí tài chính tăng nhanh, bên cạnh đó cùng kỳ có khoản lợi nhuận khác 43 tỷ đồng.

Điểm nhấn đầu tư

  • Chiến lược đầu tư tăng quy mô và trẻ hóa đội tàu với kế hoạch đầu tư thêm 14 tàu tải trọng 300-400 nghìn DWT với giá trị đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng: Trong 8 tháng đầu năm, công ty đã đầu tư thêm 03 tàu mới với tải trọng gần 55,000 DWT. Theo kế hoạch, Tổng công ty sẽ thực hiện đầu tư khoảng 14 tàu các loại giai đoạn 2021-2025, nhắm tới các tàu vận tải dầu thô lớn cỡ VLCC, Aframax, tàu khí hóa lỏng VLGC và các tàu sản phẩm cỡ trung 15,000-20,000 DWT.
  • Giá cước vận tải dầu khí phục hồi từ đầu năm 2022 và tăng mạnh từ đầu Q3: Giá cước tăng nhờ quy mô vận tải dầu khí (tấn-kilomet) tăng lên (+5%) khi nhu cầu dầu tăng (+2.5%) và các tuyến vận tải phải đi vòng xa hơn do các lệnh trừng phạt cấm nhập dầu Nga từ Châu âu và Bắc Mỹ.
  • Phát triển mở rộng sang lĩnh vực vận tải khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầy tiềm năng: Theo dự thảo Quy hoạch điện 8, nhu cầu sử dụng LNG khoảng 2.8 trtấn/năm 2025 và tăng lên 12 trtấn/năm vào 2030. Đây là thị trường vận tải mới đầy tiềm năng đối với công ty trong chiến lược phát triển dài hạn.

Dự báo kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022

Trong 6 tháng cuối năm, cùng với việc mua thêm các tàu mới và giá cước thuê tàu tăng thêm, Chúng tôi dự báo doanh thu và lợi nhuận trước thuế 6 tháng cuối năm lần lượt đạt 4,640 tỷ đồng và 640 tỷ, đưa doanh thu và lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 8,912 tỷ và 1,198 tỷ đồng, tăng 19% và 15% so với 2021.

Định giá

Chúng tôi xác định giá mục tiêu của PVT vào khoảng VND 26,800 dựa trên phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF và so sánh PE, PB. Giá mục tiêu tương ứng với P/E forward là 11.3 lần, mức rất hấp dẫn.