CTCP Vận tải Dầu khí (PVT): Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 đi ngang phù hợp với dự báo

Nguồn: VCSC

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 đi ngang phù hợp với dự báo

 

PVT

 

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2022 với doanh thu tăng 19,7% YoY đạt 4,3 nghìn tỷ đồng và LNST cốt lõi sau lợi ích CĐTS tăng 1,1% YoY đạt 334 tỷ đồng.

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 cao hơn nhờ 1) đóng góp từ các tàu mới được mua trong nửa cuối năm 2021 và 2) nhu cầu vận tải được phục hồi. Tuy nhiên, LNST cốt lõi sau lợi ích CĐTS 6 tháng đầu năm 2022 chỉ tăng 1,1% do chi phí lãi vay tăng và thu nhập từ lãi giảm khi PVT đẩy nhanh tiến độ mở rộng đội tàu. LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giảm 3,3% YoY do không ghi nhận lợi nhuận bất thường từ thanh lý tàu trong 6 tháng đầu năm 2022.

PVT tiếp tục mở rộng đội tàu trong 6 tháng đầu năm 2022 với tổng vốn XDCB là 1,1 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 51,1% dự báo cả năm và phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.

Doanh thu và LNST cốt lõi sau lợi ích CĐTS 6 tháng đầu năm 2022 lần lượt hoàn thành 51,7% và 45,7% dự báo cả năm của chúng tôi. KQKD này phù hợp với dự báo của chúng tôi, và chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận cao hơn trong 6 tháng cuối năm 2022 do 1) PVT thường hoàn nhập chi phí bảo dưỡng ứng trước vào cuối năm và 2) công ty có thể tăng cước vận tải tàu chở dầu thô/hóa chất đối với một số hợp đồng vận tải quốc tế trong 6 tháng cuối năm 2022 cùng với đợt điều chỉnh giá thuê tàu quốc tế bắt đầu trong tháng 03/2022; ngoài ra, 3) chúng tôi vẫn kỳ vọng PVT có thể bán tàu chở dầu thô Athena và ghi nhận lợi nhuận ngoài HĐKD là 100 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm 2022.

Do đó, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Bài viết liên quan

Zalo Finashark