CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH): Triển vọng kém tích cực đã được phản ánh vào giá cổ phiếu. Nâng khuyến nghị lên MUA

Nguồn: SSI

Triển vọng kém tích cực đã được phản ánh vào giá cổ phiếu. Nâng khuyến nghị lên MUA

 

HAH

 

Luận điểm đầu tư

Thị trường vận tải container bao gồm thị trường cước giao ngay, thị trường thuê tàu và thị trường mua bán tàu cũ đã giảm rất mạnh trong năm 2022. Mặc dù chu kỳ giảm có thể tiếp tục kéo dài sang năm 2023 và 2024 do nguồn cung tàu tăng, chúng tôi cho rằng rủi ro giảm giá đã giảm đáng kể, đặc biệt là trong thị trường thuê tàu. Khả năng mở cửa trở lại của nền kinh tế Trung Quốc sẽ đóng vai trò là yếu tố hỗ trợ chính cho nhu cầu vận tải trong nửa cuối năm 2023, sau khi lượng hàng tồn kho cao sẽ giảm dần trong nửa đầu năm 2023.

Theo quan điểm của chúng tôi, mức giá hiện tại của HAH đã phản ánh kịch bản kém khả quan nhất, với P/E năm 2022 chỉ ở mức 2,8 lần. Chúng tôi dự báo cổ phiếu sẽ được định giá lại vào năm 2023 khi nhu cầu vận chuyển bắt đầu phục hồi. Với dự báo năm 2024 sẽ là năm đáy về lợi nhuận của HAH, chúng tôi sử dụng EPS ước tính cho năm 2024 là 8.558 đồng và tỷ lệ P/E là 5 lần (là mức P/E trung bình trong chu kỳ trước với điều kiện thị trường bình thường) để đưa ra mức giá mục tiêu mới cho HAH là 42.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tiềm năng tăng giá là 30%. Chúng tôi nâng khuyến nghị đối với HAH lên MUA.

Quan điểm ngắn hạn

KQKD quý 4/2022 tiếp tục khả quan với LNST của cổ đông công ty mẹ ước đạt 200 tỷ đồng (tương đương với KQKD quý 4/2021). Việc Trung Quốc mở cửa trở lại có thể là yếu tố hỗ trợ ngắn hạn cho các doanh nghiệp có tỷ trọng xuất nhập khẩu sang thị trường Trung Quốc cao.

Rủi ro giảm giá đối với khuyến nghị của chúng tôi

  • Giá cước vận tải và giá thuê tàu điều chỉnh sâu hơn dự kiến.
  • Rủi ro đối tác của hợp đồng thuê tàu nếu thị trường suy yếu.
  • Khả năng sinh lời thấp khi bắt đầu triển khai các tuyến Nội Á mới.
  • Trung Quốc trì hoãn việc mở cửa nền kinh tế
Zalo Finashark