CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): Tháng 2/2023 - Ổn định với định giá hấp dẫn

Nguồn: HSC

Tháng 2/2023 - Ổn định với định giá hấp dẫn

 

PNJ

 

Tóm tắt

  • Doanh thu thuần tháng 2/2023 giảm 20,7% xuống 2.847 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận thuần tăng 0,8% đạt 254 tỷ đồng.
  • Doanh thu bán lẻ tăng nhẹ 1,5% do nhu cầu chững lại. Ngược lại, doanh thu bán buôn tăng 21%. Doanh thu vàng miếng giảm 55% do Ngày Thần Tài trong năm nay diễn ra vào tháng 1 trong khi năm 2022 diễn ra vào tháng 2.
  • Trong 2 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần giảm 1,3% so với cùng kỳ xuống 6.976 tỷ đồng và lợi nhuận thuần tăng 6,4% so với cùng kỳ đạt 556 tỷ đồng, thấp hơn 6% so với dự báo của chúng tôi.
  • HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu là 98.900đ/cp (tiềm năng tăng giá là 23,6%). Theo chúng tôi, triển vọng ngắn hạn và dài hạn của PNJ vẫn vững chắc.

Sự kiện: Công bố KQKD tháng 2/2023

Doanh thu thuần tháng 2/2023 giảm 20,7% so với cùng kỳ xuống 2.847 tỷ đồng, do doanh thu vàng miếng giảm, trong khi lợi nhuận thuần tháng 2/2023 tăng nhẹ 0,8% so với cùng kỳ đạt 254 tỷ đồng.

Trong 2 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần giảm 1,3% so với cùng kỳ xuống 6.976 tỷ đồng trong khi lợi nhuận thuần tăng 6,4% so với cùng kỳ đạt 556 tỷ đồng, đạt lần lượt 18,9% và 26,2% dự báo cả năm 2023 của chúng tôi. Lợi nhuận 2 tháng đầu năm 2023 thấp hơn 6% so với dự báo của chúng tôi.

Doanh thu bán lẻ tăng 2% so với mức nền cao cùng kỳ năm ngoái

Doanh thu bán lẻ tăng nhẹ 1,5% so với cùng kỳ đạt 1.836 tỷ đồng từ mức nền cao cùng kỳ năm ngoái. Lưu ý, doanh thu bán lẻ tăng 30% so với cùng kỳ trong tháng 2/2022 do nhu cầu bị dồn nén & “chi tiêu bù” sau giai đoạn phong tỏa do dịch COVID-19.

Trong khi đó, doanh thu bán buôn tăng 21% so với cùng kỳ đạt 320 tỷ đồng. Doanh thu vàng miếng, phụ thuộc vào doanh thu của Ngày Thần Tài, giảm 55% so với cùng kỳ xuống 660 tỷ đồng do kỳ nghỉ lễ năm nay rơi vào tháng 1 trong khi năm ngoái rơi vào tháng 2.

Trong 2 tháng đầu năm 2023, doanh thu bán lẻ gần như đi ngang ở mức 3.961 tỷ đồng (giảm 0,2% so với cùng kỳ); doanh thu bán buôn giảm 12,8% so với cùng kỳ xuống 623 tỷ đồng trong khi doanh thu vàng miếng là 2.293 tỷ đồng (giảm 0,1% so với cùng kỳ).

Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng bán lẻ ổn định

Tỷ suất lợi nhuận gộp tổng thể trong tháng 2/2023 tăng 450 điểm cơ bản lên 21,2% do tỷ trọng doanh thu bán lẻ tăng. Trong tháng 2/2023, doanh thu bán lẻ đóng góp 64,5% vào tổng doanh thu, so với 50,4% trong tháng 2/2022. Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp mảng bán lẻ trong tháng 2/2023 ổn định ở mức khoảng 31%, tương đương tháng 2/2022.

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu là 98.900đ

Trong năm 2023, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 36.816 tỷ đồng, tăng trưởng 14% và lợi nhuận thuần đạt 2.122 tỷ đồng, tăng trưởng 17,5%. Chúng tôi hiện giữ nguyên dự báo, khuyến nghị Mua vào và giá mục tiêu là 98.900đ/cp.

Chúng tôi duy trì quan điểm nhu cầu trang sức sẽ ít bị ảnh hưởng bởi các điều kiện kinh tế vĩ mô không thuận lợi hơn so với các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu khác do khách hàng của PNJ chủ yếu là đối tượng có thu nhập cao và sản phẩm có giá trị bảo toàn. Trong khi đó, triển vọng dài hạn của PNJ được hỗ trợ nhờ thu nhập của người tiêu dùng cải thiện và tầng lớp giàu có ngày càng gia tăng.