CTCP Vĩnh Hoàn (VHC): Doanh thu tháng 12/2022 thấp hơn kỳ vọng

Nguồn: HSC

Doanh thu tháng 12/2022 thấp hơn kỳ vọng

 

VHC

 

Tóm tắt

  • Doanh thu tháng 12 giảm 30% so với cùng kỳ và giảm 26% so với tháng trước do doanh thu toàn bộ sản phẩm chủ chốt giảm ngoại trừ collagen và gelatin. Doanh thu xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc giảm so với cùng kỳ và so với tháng trước trong khi doanh thu xuất khẩu sang EU tăng.
  • Tính chung cả năm 2022, doanh thu tăng trưởng mạnh 47,8% đạt 13.466 tỷ đồng; thấp hơn 3,6% so với dự báo của HSC.
  • Chúng tôi duy trì dự báo, khuyến nghị Tăng tỷ trọng và giá mục tiêu dựa trên phương pháp DCF là 80.500đ.

Sự kiện: Công bố doanh thu tháng 12/2022

Doanh thu tháng 12/2022 giảm 30% so với cùng kỳ và giảm 26% so với tháng trước xuống còn 661 tỷ đồng do doanh thu từ sản phẩm cá tra, phụ phẩm, sản phẩm giá trị gia tăng, mỳ gạo và bánh phồng tôm giảm. Kết quả thực hiện thấp hơn 25% so với dự báo của HSC là 881 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2022, doanh thu tăng trưởng mạnh 47,8% đạt 13.466 tỷ đồng, bằng 97,3% dự báo của chúng tôi cho cả năm.

Doanh thu cá tra giảm đáng kể

Doanh thu của từng sản phẩm như sau:

  • Doanh thu xuất khẩu cá tra giảm 43,8% so với cùng kỳ (giảm 38,1% so với tháng trước) xuống còn 297 tỷ đồng vì lượng tiêu thụ giảm (giảm 47,3% so với cùng kỳ và giảm 32,2% so với tháng trước) xuống còn 4.014 tấn. Trong khi đó giá xuất khẩu tăng 7,6% so với cùng kỳ (giảm 4% so với tháng trước).
  • Lũy kế cả năm 2022, doanh thu xuất khẩu cá tra tăng trưởng 41,8% đạt 8.451 tỷ đồng, thấp hơn 3,6% so với kỳ vọng của HSC là 8.764 tỷ đồng.
  • Doanh thu phụ phẩm giảm 44,6% so với cùng kỳ xuống còn 123 tỷ đồng (giảm 39,1% so với tháng trước). Tính chung cả năm 2022, doanh thu phụ phẩm tăng trưởng 36,6% đạt 2.319 tỷ đồng, thấp hơn 3,1% so với dự báo của chúng tôi là 2.392 tỷ đồng.
  • Doanh thu collagen và gelatin tăng 31,3% so với cùng kỳ (và tăng 41,9% so với tháng trước) đạt 88 tỷ đồng. Doanh thu cả năm 2022 tăng trưởng mạnh 38,1% đạt 886 tỷ đồng, cao hơn một chút so với ước tính của HSC là 880 tỷ đồng.
  • Doanh thu từ sản phẩm khác đạt 143 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ và tăng 3,6% so với tháng trước. Lũy kế cả năm 2022, doanh thu sản phẩm khác đạt 1.662 tỷ đồng, tăng trưởng 142,5%; cao hơn một chút so với giả định của chúng tôi là 1.653 tỷ đồng.

Doanh thu xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Trung Quốc giảm

Trong tháng 12, doanh thu xuất khẩu sang Mỹ giảm 62,6% so với cùng kỳ (giảm 67,6% so với tháng trước) đạt 117 tỷ đồng, chủ yếu vì tồn kho tại thị trường này ở mức cao. Doanh thu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc cũng giảm 72,8% so với cùng kỳ (giảm 30,2% so với tháng trước). Trong khi đó, doanh thu xuất khẩu sang thị trường EU tăng 29% so với cùng kỳ (tăng 80,2% so với tháng trước).

Tuy nhiên, tính chung cả năm 2022, Mỹ là thị trường dẫn đầu tăng trưởng với doanh thu xuất khẩu sang thị trường này tăng trưởng 55,8% đạt 5.886 tỷ đồng. Doanh thu xuất khẩu sang thị trường EU tăng trưởng 24,1% đạt 1.817 tỷ đồng trong khi doanh thu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm nhẹ 3,1% xuống còn 1.294 tỷ đồng.

Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng; dự báo và giá mục tiêu 80.500đ

Doanh thu năm 2022 thấp hơn một chút so với kỳ vọng của HSC nhưng lợi nhuận vẫn chưa được công bố. Hiện chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần năm 2022 đạt 2.122 tỷ đồng (tăng trưởng 92,7%). HSC sẽ chờ BCTC đầy đủ cho năm 2022 để phân tích sâu hơn. Trong khi chờ đợi, chúng tôi duy trì dự báo, khuyến nghị Tăng tỷ trọng và giá mục tiêu 80.500đ.

HSC dự báo lợi nhuận thuần năm 2023 đạt 1.435 tỷ đồng (giảm 32,4%) và doanh thu đạt 11.421 tỷ đồng (giảm 15,2%). Chúng tôi cho rằng xuất khẩu cá tra trong năm 2023 sẽ giảm từ đỉnh của năm 2022 vì tồn kho tại các thị trường chủ chốt ở mức cao, nhu cầu giảm do lạm phát cao và cạnh tranh nhiều hơn từ các loại cá thịt trắng khác. Trái lại, HSC kỳ vọng việc nới lỏng chính sách kiểm soát Covid-19 tại Trung Quốc có thể giúp nâng cao doanh thu xuất khẩu sang thị trường này, từ đó bù đắp cho sự sụt giảm xuất khẩu sang thị trường Mỹ và EU.

Zalo Finashark