CTCP Xây dựng Coteccons (CTD): Giá tăng không phản ánh thực chất triển vọng HĐKD; hạ khuyến nghị xuống Giảm tỷ trọng

Nguồn: HSC

Giá tăng không phản ánh thực chất triển vọng HĐKD; hạ khuyến nghị xuống Giảm tỷ trọng

 

CTD

 

Tóm tắt

  • HSC hạ khuyến nghị đối với CTD xuống Giảm tỷ trọng và giảm 37% giá mục tiêu xuống 36.300đ sau khi giảm dự báo lợi nhuận. Chúng tôi dự báo ngành xây dựng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn đi xướng của thị trường BĐS.
  • HSC giảm dự báo lợi nhuận năm 2023-2024 với năm 2023 ghi nhận lỗ 419 tỷ đồng và năm 2024 ghi nhận lợi nhuận thuần 19,2 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần dự báo lần đầu cho năm 2025 đạt 142 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu CTD đã tăng 35% trong 1/3 tháng qua và vượt quá giá trị doanh nghiệp trong bối cảnh giai đoạn khó khăn của thị trường BĐS dự báo còn kéo dài.

Sự kiện: Cập nhập sau khi phân tích triển vọng ngành

Sau khi phân tích triển vọng ngành xây dựng, HSC đã cập nhật dự báo cho CTD. Trên thực tế, hầu như toàn bộ doanh thu và lợi nhuận thuần của Công ty là từ lĩnh vực xây dựng (chủ yếu là xây dựng dự án BĐS nhà ở và BĐS nghỉ dưỡng). Nói chung, chúng tôi đánh giá triển vọng của ngành và Công ty sẽ khó khăn hơn nhiều.

Tác động: Giảm dự báo lợi nhuận thuần cho năm 2023 và 2024

HSC giảm đáng kể dự báo lợi nhuận thuần năm 2023-2024, với năm 2023 ghi nhận lỗ 419 tỷ đồng và năm 2024 đạt lợi nhuận thuần 19,2 tỷ đồng. Chúng tôi cũng đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2025 với lợi nhuận thuần đạt 142 tỷ đồng, cao gấp 7,4 lần so với năm 2024. HSC dự báo CTD sẽ lỗ EBITDA trong giai đoạn 2023-2025. Công ty ghi nhận lợi nhuận thuần trong năm 2024-2025 hoàn toàn nhờ tiền lãi từ lượng tiền gửi lớn.

Chúng tôi giảm dự báo lợi nhuận thuần năm 2023-2024 vì giảm dự báo doanh thu (lần lượt giảm 49,2% và 43,1% cho năm 2023 và 2024), dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp và nâng dự báo chi phí dự phòng phải thu quá hạn.

Trong năm 2022, CTD đã ghi nhận lỗ EBITDA 142 tỷ đồng và lợi nhuận thuần 21 tỷ đồng vì 520 tỷ đồng lỗ không thường xuyên (chủ yếu do trích lập dự phòng các khoản phải thu quá hạn). Trong dự báo mới cho năm 2023-2025, HSC giả định CTD sẽ trích lập 504 tỷ đồng dự phòng phải thu quá hạn trong năm nay (tăng từ 156 tỷ đồng trong dự báo trước đó), 353 tỷ đồng cho năm 2024 (tăng từ 110 tỷ đồng trong dự báo trước đó) và 247 tỷ đồng cho năm 2025.

Định giá và khuyến nghị

HSC giảm giá mục tiêu cho CTD xuống còn 36.300đ (từ 57.800đ) sau khi giảm dự báo lợi nhuận và hạ khuyến nghị xuống Giảm tỷ trọng. Tại giá mục tiêu mới (sử dụng giả định chi phí vốn bình quân WACC là 15,2%; cao hơn mức 14,5% trong dự báo trước đây), rủi ro giảm giá là 24%.

Trước triển vọng kém đi của thị trường BĐS, các doanh nghiệp xây dựng trước đó tập trung vào các dự án nhà ở cao tầng và BĐS nghỉ dưỡng như CTD sẽ chị ảnh hưởng nặng nề. Công ty sẽ gặp sức ép về lợi nhuận và dòng tiền vì lượng công việc giảm, tỷ suất lợi nhuận thu hẹp, nhu cầu vốn lưu động tăng, lãi suất cao và chi phí dự phòng tăng. Giá cổ phiếu tăng mạnh gần đây đã vượt quá giá trị.