CTCP Xây lắp Điện 1 (PC1): Doanh thu quý 4/2022 cao nhờ biên LN mảng xây lắp điện ổn định

Nguồn: VCSC

Doanh thu quý 4/2022 cao nhờ biên LN mảng xây lắp điện ổn định

 

PC1

 

  • CTCP Tập Đoàn PC1 (PC1) đã công bố KQKD quý 4/2022 khả quan với doanh thu đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (+9% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 188 tỷ đồng (+33% YoY). LNST tăng mạnh chủ yếu nhờ lợi nhuận tăng mạnh từ mảng xây lắp điện, doanh thu tài chính cao hơn và lãi tỷ giá. Trong quý 4/2022, lợi nhuận gộp của mảng xây lắp điện tăng 133% YoY với doanh thu tăng 29% YoY và biên LN gộp tăng 541 điểm cơ bản đạt 12,7%.
  • LNST điều chỉnh năm 2022 tăng 24% YoY đạt 600 tỷ đồng và hoàn thành 101% dự báo cả năm của chúng tôi. Ngược lại, LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2022 giảm 35% YoY do lỗ tỷ giá và mức cơ sở cao của năm 2021 (với mức lãi từ đánh giá lại). LNST báo cáo năm 2022 hoàn thành 148% kế hoạch cả năm của chúng tôi do tỷ giá USD/VND tăng thấp hơn dự kiến.
  • Chúng tôi dự báo khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo LNST 2023 do đóng góp lợi nhuận cao hơn từ mảng xây lắp điện do PC1 ghi nhận lượng backlog cao kỷ lục trong năm 2022 và biên lợi nhuận của mảng này tốt hơn kỳ vọng của chúng tôi.

Doanh thu phát điện và lợi nhuận gộp tăng gấp đôi vào năm 2022. Doanh thu năm 2022 của mảng này đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (+93% YoY) và lợi nhuận gộp đạt 976 tỷ đồng (41 triệu USD; +85% YoY), hoàn thành 109% và 100% dự báo tương ứng cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng những kết quả ổn định này là nhờ đóng góp từ thu nhập bổ sung từ 3 trang trại gió đi vào hoạt động vào tháng 10/2021 cũng như hoạt động ổn định của các nhà máy thủy điện nhờ có đủ lượng mưa.

Mảng xây lắp điện vượt kỳ vọng của chúng tôi. Mặc dù doanh thu giảm 28% YoY nhưng lợi nhuận gộp của mảng này tăng 15% YoY. Lợi nhuận gộp mảng xây lắp điện năm 2022 hoàn thành 106% dự báo cả năm của chúng tôi.

PC1 hợp nhất công ty điều hành khu công nghiệp Nomura vào quý 4/2022. Trong tháng 7/2022, PC1 công bố thương vụ mua lại Nomura Asia Investment Vietnam Pte. Ltd. (NAIV), công ty có 70% cổ phần tại KCN Nomura Hải Phòng (NHIZ). KCN này có tổng diện tích 158 ha và đã được lấp đầy 100%. Theo quan điểm của chúng tôi, chi phí mua lại này là hợp lý do KCN này tạo ra khoảng 600 tỷ đồng doanh thu và 100 tỷ đồng lợi nhuận ròng mỗi năm. Nguồn thu nhập chính là cung cấp điện vì khu công nghiệp này sở hữu một nhà máy nhiệt điện 50 MW, 2 máy biến áp và lưới điện nội bộ.

Dự án mỏ niken đang tiến triển tốt. PC1 đã giải ngân 1,3 nghìn tỷ đồng cho mỏ niken trong năm 2022 (so với tổng ngân sách là 1,5 nghìn tỷ đồng) và dự kiến đưa mỏ này vào hoạt động thương mại vào quý 1-quý 2/2023.