CTCP Xây lắp điện I (PC1): Nguồn động lực tăng trưởng linh hoạt

Nguồn: SSI

Nguồn động lực tăng trưởng linh hoạt

 

PC1

 

Luận điểm đầu tư

Chúng tôi ước tính LNST của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) tăng 47% so với cùng kỳ, nhờ dự án niken và nguồn doanh thu mới từ bán điện cho Khu công nghiệp Nomura-Hải Phòng (NHIZ). Dự án niken sẽ tạo ra 23% lợi nhuận gộp cho công ty; trong khi 6% dự kiến sẽ được tạo ra thông qua việc bán điện cho KCN kể từ năm 2023 và mảng này có thể mang lại thêm dòng tiền ổn định cùng với mảng thủy điện & điện gió hiện tại của PC1. Có thêm dòng tiền ổn định từ việc bán điện cho KCN sẽ rất đáng giá trong bối cảnh rủi ro lãi suất biến động. Hơn nữa, tỷ lệ khả năng chi trả lãi suất hiện tại của PC1 là 3x và theo quan điểm của chúng tôi, tỷ lệ này có thể vẫn ở mức an toàn. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu PC1, với giá mục tiêu 1 năm là 33.930 đồng, tương đương tiềm năng tăng giá là 25%.

Yếu tố hỗ trợ tăng giá

Hiện tại chúng tôi thận trọng giả định giá bán niken trung bình thấp hơn nhiều so với giá hiện tại. Nếu giá bán niken cao hơn dự kiến có thể hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận.

Phân tích kịch bản

Theo kịch bản cơ sở hiện tại, chúng tôi giả định rằng một phần dự án BĐS Định Công & Gia Lâm và dự án Vĩnh Hưng & Thăng Long có thể bắt đầu ghi nhận từ năm 2024. Trong kịch bản kém khả quan, việc ghi nhận doanh thu từ các dự án bất động sản khu dân cư (Định Công, Gia Lâm, Vĩnh Hưng & Thăng Long) chuyển sang năm 2025, thì giá mục tiêu 1 năm là 28.920 đồng.

Rủi ro đầu tư

  • USD tăng giá có thể dẫn đến lỗ tỷ giá tại các dự án điện gió hiện tại.
  • Các dự án điện gió với giá bán thấp sắp tới có thể ảnh hưởng đến sản lượng huy động của dự án điện gió hiện tại, cũng như các dự án điện gió hiện tại của PC1.
  • Tình hình thủy văn thay đổi bất thường cũng có thể ảnh hưởng đến sản lượng từ các dự án điện gió của PC1.