CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên (HT1): KQKD quý 4/2022 khiêm tốn khi biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ

Nguồn: VCSC

KQKD quý 4/2022 khiêm tốn khi biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ

 

HT1

 

CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1) công bố KQKD quý 4/2022 với doanh thu đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (+2% QoQ & +14% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 58 tỷ đồng (+58% QoQ & +6% YoY). Nhìn chung, KQKD quý 4/2022 của công ty phản ánh doanh thu và biên lợi nhuận gộp ổn định ở mức 9,1% so với 8,4% trong quý 3/2022, chủ yếu nhờ HT1 đã tiêu thụ một phần tồn kho than đầu vào chi phí cao.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp nửa cuối năm 2022 đạt 8,7%, thấp hơn so với 11,3% trong nửa đầu năm 2022 và 12,3% trong cả năm 2021 (dù đã có ảnh hưởng của dịch COVID-19). Biên lợi nhuận thấp trong nữa cuối năm 2022 chủ yếu là do giá bán cao hơn không đủ bù đắp cho giá than đầu vào tăng mạnh trong bối cảnh nhu cầu kém tích cực trong nửa cuối năm 2022.

Doanh thu cả năm 2022 của HT1 đạt 8,9 nghìn tỷ đồng (+26% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 262 tỷ đồng (-29% YoY). Chênh lệch giữa tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS cả năm 2022 chủ yếu do 1) biên lợi nhuận gộp giảm trong bối cảnh giá than đầu vào tăng và 2) chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A) tương ứng so với doanh thu cũng tăng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Trong cả năm 2022, ngành xi măng của Việt Nam ghi nhận mức giảm mạnh từ hoạt động xuất khẩu (tổng sản lượng clinker và xi măng xuất khẩu giảm 31% YoY trong 10T 2022) do nhu cầu từ Trung Quốc giảm, dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt hơn tại thị trường trong nước (Trung Quốc chiếm 32% tổng sản lượng xuất khẩu trong 10T 2022).

Do doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 của HT1 lần lượt hoàn thành 101% và 104% dự báo cả năm của chúng tôi, chúng tôi cho rằng không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo của chúng tôi cho HT1 như đã đề cập trong Báo cáo Cập nhật ngày 08/11/2022, dù cần thêm đánh giá chi tiết.