CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên (HT1): Tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn trong năm 2023; định giá kém hấp dẫn

Nguồn: VCSC

Tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn trong năm 2023; định giá kém hấp dẫn

 

HT1

 

  • Chúng tôi giảm giá mục tiêu cho HT1 thêm 4% còn 13.200 đồng/cổ phiếu và điều chỉnh khuyến nghị từ MUA còn PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG vì giá cổ phiếu của công ty đã tăng 66% kể từ đầu tháng 11/2022.
  • Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ việc chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 thêm 8% do dự báo biên lợi nhuận gộp thấp hơn do nhu cầu yếu hơn và chi phí điện cao hơn. Điều này được bù đắp một phần bởi việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2023.
  • HT1 báo cáo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 thấp là 258 tỷ đồng (-31% YoY) chủ yếu do 1) biên lợi nhuận gộp giảm trong bối cảnh giá than đầu vào cao và 2) tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (SG&A)/doanh thu cao hơn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Trong suốt năm 2022, ngành xi măng Việt Nam đã trải qua sự sụt giảm lớn về xuất khẩu do nhu cầu từ Trung Quốc yếu hơn, dẫn đến cạnh tranh gay gắt hơn ở thị trường nội địa.

  • Do nhu cầu clinker và xi măng tiếp tục giảm ở thị trường trong nước và xuất khẩu cũng như giá điện tăng, chúng tôi hạ dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 11% xuống 283 tỷ đồng (+10% YoY) do chúng tôi giảm dự báo biên lợi nhuận gộp (10,4% so với 10,9% trước đây).
  • Định giá của HT1 kém hấp dẫn ở mức EV/EBITDA năm 2023/24 là 6,3x/5,7x (dựa trên dự báo của chúng tôi) so với trung vị EV/EBITDA trượt của các công ty cùng ngành trong khu vực là 5,1x.
  • Yếu tố hỗ trợ: Sản lượng bán phục hồi mạnh hơn dự kiến; tối ưu hóa chi phí sản xuất.
  • Rủi ro: Chi phí đầu vào cao hơn dự kiến (như than và điện).

Chúng tôi kỳ vọng sản lượng bán trong năm 2023 sẽ không thay đổi, được đảm bảo bởi sự phục hồi của nhu cầu tiêu thụ trong nửa cuối năm 2023. Trong năm 2022, sản lượng bán của HT1 đạt 6,6 triệu tấn (+11% YoY) — phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Sản lượng bán trong quý 1/2023 của HT1 vẫn ở mức thấp 1,2 triệu tấn (-19% YoY) trong bối cảnh nhu cầu xi măng rời (clinker) và xi măng ở cả thị trường trong và ngoài nước đều chững lại. Mặc dù nhu cầu triển vọng vẫn không quá tích cực trong nửa đầu năm 2023, nhưng chúng tôi kỳ vọng chi đầu tư cho cơ sở hạ tầng ngày càng tăng sẽ hỗ trợ doanh số bán vật liệu xây dựng trong nửa cuối năm 2023. Do đó, chúng tôi duy trì sản lượng bán 2023 là 6,6 triệu tấn (đi ngang YoY). Mặt khác, chúng tôi kỳ vọng giá bán bình quân năm 2023 sẽ tăng 2% YoY do HT1 chuyển chi phí điện cao hơn cho khách hàng, tăng so với dự báo trước đây của chúng tôi là ASP giảm 3% YoY. Trong giai đoạn 2024-2027, chúng tôi duy trì kỳ vọng sản lượng bán hàng của HT1 sẽ tăng 1,5%/năm.

Giá than nhiệt thấp hơn YoY trong năm 2023 sẽ bị ảnh hưởng một phần do chi phí điện tăng. Chúng tôi kỳ vọng biên lợi nhuận gộp năm 2023 sẽ tăng nhẹ đạt 10,4% - so với 10,0% vào năm 2022 chủ yếu do giả định của chúng tôi về giá than đầu vào trung bình giảm 10%. Tuy nhiên, chúng tôi điều chỉnh giảm giả định biên lợi nhuận gộp năm 2023 từ 10,9% do chúng tôi kỳ vọng giá điện sẽ tăng trung bình 5% YoY. Tuy nhiên, tác động của việc điều chỉnh này được bù đắp một phần bởi giả định của chúng tôi rằng HT1 sẽ tăng giá bán trung bình 3% YoY vào năm 2023.

HT1 có dòng tiền mạnh và rủi ro tài chính thấp. Vào cuối năm 2022, HT1 không có nợ dài hạn, không có nợ bằng ngoại tệ và tỷ lệ thanh khoản cao. Doanh thu và chi phí của công ty chủ yếu đến từ thị trường trong nước với doanh thu xuất khẩu chiếm chưa đến 1% tổng doanh thu. Chúng tôi dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 70%-80%/năm trong giai đoạn 2023-2027.