Đầu tư Thế giới Di động (MWG): TGDĐ & ĐMX giảm tốc; doanh số/cửa hàng BHX tăng

Nguồn: VCSC

TGDĐ & ĐMX giảm tốc; doanh số/cửa hàng BHX tăng

 

MWG

 

  • CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2022 với doanh thu đạt 70,8 nghìn tỷ đồng (+13% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (+1% YoY), lần lượt hoàn thành 46% và 40% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Trong quý 2/2022, doanh thu MWG đạt 34,3 nghìn tỷ đồng (+8% YoY) với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (-7% YoY).
  • Tổng doanh thu của Thế Giới Di Động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) tăng 11,3% YoY trong quý 2/2022 chủ yếu nhờ (1) doanh thu bán hàng trực tuyến tăng 58% YoY, chiếm 15% tổng doanh thu của TGDĐ và ĐMX, (2) tiếp tục triển khai các cửa hàng ĐMX siêu nhỏ (120-150 m2/cửa hàng) với doanh thu quý 2/2022 đạt 2,7 nghìn tỷ đồng (tương đương 10% tổng doanh thu của TGDĐ và ĐMX), và (3) tiếp tục mở các cửa hàng TopZone với doanh thu đạt 530 tỷ đồng và đạt mốc 50 cửa hàng tính đến cuối quý 2/2022.
  • Doanh thu của Bách Hóa Xanh (BHX) đạt 6,8 nghìn tỷ đồng (-9% YoY) trong quý 2/2022 và 2,3 nghìn tỷ đồng (-16% YoY) trong tháng 06/2022. Đáng chú ý, doanh thu trung bình hàng tháng/cửa hàng của BHX trong tháng 06/2022 đạt mức tăng khoảng 10-15% so với tháng trước (MoM) và cao hơn doanh thu trung bình hàng tháng/cửa hàng trong quý 1/2022 (trước khi thực hiện tái cơ cấu) khoảng 25%, theo ước tính của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng BHX đã giảm biên LN ròng do chúng tôi ước tính biên lợi nhuận ròng của BHX giảm khoảng 5 điểm % QoQ xuống khoảng -15% trong quý 2/2022.
  • Chuỗi nhà thuốc An Khang tiếp tục mở rộng quy mô và đạt mức tăng trưởng doanh thu gấp 3,3 lần trong 6 tháng đầu năm 2022. Chuỗi nhà thuốc An Khang khai trương thêm 154 cửa hàng trong quý 2/2022, nâng tổng số nhà thuốc lên 365 cửa hàng vào cuối tháng 06/2022. MWG đặt mục tiêu nâng tổng số cửa hàng lên 800 cửa hàng vào năm 2022 và 2.000 cửa hàng vào năm 2023.
  • Tổng doanh thu bán hàng online tăng 94% YoY, đạt 10,3 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022, chủ yếu nhờ tổng doanh thu bán hàng online của TGDĐ và ĐMX tăng 100% YoY đạt 9,8 nghìn tỷ đồng – chiếm 17% tổng doanh thu của TGDĐ và ĐMX – trong khi doanh thu bán hàng online của BHX tăng 13% YoY đạt 453 tỷ đồng – 4% tổng doanh thu của BHX.

Quá trình tái cơ cấu được triển khai từ tháng 04/2022 bắt đầu có ảnh hưởng tích cực hơn đối với doanh thu/cửa hàng. Trong tháng 6/2022, doanh thu trung bình hàng tháng/cửa hàng của BHX đạt 1,2 tỷ đồng, tăng 10% MoM và tăng 25% so với con số trong quý 1/2022 (trước khi thực hiện tái cơ cấu), theo ước tính của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng mức giảm 16% YoY trong doanh thu tháng 06/2022 của BXH là do mức cơ sở cao trong tháng 6/2021 khi doanh thu/cửa hàng gần chạm 1,5 tỷ đồng nhờ khách hàng dự trữ hàng hoá thiết yếu trong bối cảnh giãn cách xã hội. Từ tháng 4/2022, BHX đã cải tạo lại gần 1.500 cửa hàng. Bên cạnh việc thay đổi cách sắp xếp và khuyến mãi, BHX cũng đã đóng cửa các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến số lượng cửa hàng giảm xuống còn 1.889 cửa hàng tính đến cuối tháng 6/2022 (đóng cửa 251 cửa hàng trong tháng 5 và tháng 6/2022) so với số lượng cửa hàng 2.140 vào tháng 4/2022. Chúng tôi cũng lưu ý rằng trong quá trình tái cơ cấu trong năm 2020, WinCommerce (WCM) cũng đã đóng 657 cửa hàng hoạt động kém hiệu quả. Cùng với việc tối ưu hoá phân loại sản phẩm, kiểm soát chi phí và mở rộng biên lợi nhuận gộp bằng cách thoả thuận lại các điều khoản với các nhà cung cấp, biên EBITDA của WCW đã đạt mức dương 0,2% trong quý 4/2020 so với -6,7% trong 6 tháng đầu năm 2020. Mặt khác, chúng tôi ước tính biên lợi nhuận ròng của BHX tiếp tục giảm trong quý 2/2022 do (1) khuyến mãi lớn trong bối cảnh lạm phát và (2) chi phí bất thường phát sinh từ đóng cửa các cửa hàng.

Chuỗi bán lẻ uỷ quyền Apple TopZone đạt KQKD tích cực. TopZone hiện có 50 cửa hàng tính đến tháng 6/2022. TopZone đóng doanh thu 1 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022, chiếm 5% doanh thu của TGDĐ.

Khả năng sinh lời tiếp tục có xu hướng giảm khi MWG có biên lợi nhuận ròng đạt 3,6% trong 6 tháng đầu năm 2022 so với 4,2% trong 6 tháng đầu năm 2021 và 4,0% trong quý 1/2022. Chúng tôi cho rằng mức giảm này chủ yếu do biên lợi nhuận của BHX giảm khi đầu tư mạnh vào khuyến mãi để thu hút khách hàng trong bối cảnh lạm phát khiến chi phí hoạt động của MWG tăng cao.