Dầu Việt Nam (OIL): Q2/2022 - Vượt kỳ vọng do giá bán tăng

Nguồn: HSC

Q2/2022: Vượt kỳ vọng do giá bán tăng

 

OIL

 

Tóm tắt

  • OIL công bố KQKD Q2/2022 ấn tượng với lợi nhuận thuần đạt 403 tỷ đồng (tăng 83,5%), vượt 80% dự báo của HSC.
  • Lợi nhuận được thúc đẩy nhờ giá bán bình quân tăng 50%.
  • HSC đang xem xét lại khuyến nghị và giá mục tiêu.

Sự kiện: Công bố KQKD Q2/2022

OIL công bố KQKD Q2/2022 ấn tượng với doanh thu đạt 30.412 tỷ đồng (tăng 126,6% so với cùng kỳ) và lợi nhuận thuần đạt 403 tỷ đồng (tăng 83,5% so với cùng kỳ). Lợi nhuận thuần vượt 80% dự báo của HSC.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 53.700 tỷ đồng (tăng 119,3% so với cùng kỳ) và lợi nhuận thuần đạt 622 tỷ đồng (tăng 72,1% so với cùng kỳ). Lợi nhuận thuần vượt 40% dự báo của chúng tôi.

Lợi nhuận được thúc đẩy nhờ giá bán và lợi nhuận gộp trên đơn vị sản phẩm cao

Giá bán bình quân của OIL trong Q2/2022 tăng khoảng 50% so với cùng kỳ lên 29.000đ/l do giá dầu thô tăng 60%. Do giá bán bình quân tăng mạnh, HSC ước tính lợi nhuận gộp trên mỗi lít xăng tăng lên khoảng 50đ/l, tăng 5% so với cùng kỳ trong Q2/2022. Do đó, dù tỷ suất lợi nhuận giảm xuống 4,7% trong Q2/2022 từ 6,2% trong Q2/2021, lợi nhuận gộp vẫn tăng 72,7% so với cùng kỳ, đạt 1.429 tỷ đồng.

Do hầu hết nguồn cung các sản phẩm xăng dầu trong nước của OIL là từ nhà máy lọc dầu Dung Quất (BSR, Mua vào, giá mục tiêu 40.000đ), Công ty không chịu ảnh hưởng nhiều do gián đoạn chuỗi cung ứng trong 6 tháng đầu năm 2022 tại nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, khi nhà máy này đột ngột cắt giảm công suất hoạt động từ 100% xuống 50-70%. Do đó, OIL được hưởng lợi nhờ giá bán bình quân tăng trong 6 tháng đầu năm 2022 trong khi lợi nhuận gộp trên mỗi lít xăng của PLX, với nguồn cung trong nước phần lớn là từ NSR, sụt giảm trong cùng kỳ.

Triển vọng nửa cuối năm 2022 không chắc chắn

Trong khi giá sản phẩm xăng dầu tiếp tục biến động khó dự đoán, nhu cầu các sản phẩm xăng dầu trong nước vẫn duy trì ở mức cao. Do đó, chúng tôi nhận định triển vọng nửa cuối năm của OIL không chắc chắn và sẽ phục thuộc phần lớn vào biến động giá các sản phẩm xăng dầu.

HSC đang xem xét lại khuyến nghị và giá mục tiêu

Do KQKD nửa đầu năm 2022 vượt kỳ vọng, HSC đang xem xét lại khuyến nghị và giá mục tiêu.

Zalo Finashark