Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS): Q4/2022 Lợi nhuận đi ngang dù doanh thu giảm mạnh

Nguồn: HSC

Q4/2022 Lợi nhuận đi ngang dù doanh thu giảm mạnh

 

SCS

 

Tóm tắt

  • Lợi nhuận thuần Q4/2022 gần như đi ngang ở mức 157 tỷ đồng dù doanh thu thuần giảm 26% xuống 196 tỷ đồng (do sản lượng hàng hóa giảm) – chủ yếu nhờ cắt giảm mạnh chi phí.
  • Lợi nhuận thuần năm 2022 đạt 646 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) trong khi doanh thu thuần tăng trưởng nhẹ 1,4% đạt 851 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần cả năm 2022 vượt 2% so với dự báo của chúng tôi nhờ quản lý chi phí hiệu quả hơn.
  • HSC duy trì dự báo, khuyến nghị Tăng tỷ trọng và giá mục tiêu là 84.300đ, tiềm năng tăng giá là 14%.

Sự kiện: Công bố KQKD Q4/2022

SCS công bố KQKD Q4/2022 với doanh thu thuần là 196 tỷ đồng (giảm 26% so với cùng kỳ) và lợi nhuận thuần là 157 tỷ đồng (giảm 0,4% so với cùng kỳ). Doanh thu thuần giảm mạnh chủ yếu do sản lượng hàng hóa giảm, trong khi chi phí được cắt giảm mạnh – chủ yếu chi phí nhân công và thuê ngoài – hỗ trợ lợi nhuận thuần đi ngang.

Trong năm 2022, lợi nhuận thuần tăng trưởng 15% đạt 646 tỷ đồng trong khi doanh thu thuần gần như đi ngang ở mức 851 tỷ đồng (tăng trưởng 1,4%). Lợi nhuận thuần vượt 2% so với dự báo của chúng tôi trong khi doanh thu thuần thấp hơn 2% so với dự báo của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng chênh lệch giữa KQKD thực tế và dự báo chủ yếu do tỷ suất lợi nhuận cao hơn kỳ vọng nhờ nỗ lực cắt giảm chi phí của Công ty.

Doanh thu thuần Q4/2022 giảm 26% so với cùng kỳ do sản lượng hàng hóa thấp

Doanh thu thuần Q4/2022 giảm do sản lượng hàng hóa giảm: Tổng sản lượng hàng hóa Q4/2022 của SCS giảm 27% so với cùng kỳ xuống 48.039 tấn so với mức nền cao cùng kỳ năm ngoái. Lưu ý, sản lượng hàng hóa Q4/2021 tăng 8% so với cùng kỳ và 51% so với quý trước sau khi các biện pháp phong tỏa được nới lỏng (kể từ tháng 10/2021).

Trong Q4/2022, do hoạt động kinh tế toàn cầu giảm tốc, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam chậm lại, cũng đã ảnh hưởng tới sản lượng hàng hóa hàng không, trong đó có SCS. Ngoài ra, sản lượng hàng hóa Q4/2022 cũng giảm so với quý trước mặc dù Q4 thường là giai đoạn cao điểm và sản lượng hàng hóa thường cao hơn khoảng 5-15% so với Q3. Tuy nhiên, sản lượng hàng hóa trong Q4/2022 giảm 6% so với quý trước.

Cơ cấu sản lượng hàng hóa Q4/2022 như sau:

  • Sản lượng hàng hóa quốc tế giảm 32% so với cùng kỳ và 8% so với quý trước đạt 36.830 tấn.
  • Sản lượng hàng hóa nội địa giảm 6% so với cùng kỳ nhưng tăng 3% so với quý trước đạt 11.209 tấn.

Sản lượng hàng hóa trong nước thấp do ảnh hưởng của Trung Quốc

Trong năm 2022, tổng sản lượng hàng hóa là 220.967 tấn (giảm 3,1% so với cùng kỳ). Trong đó, sản lượng hàng hóa quốc tế đạt 176.541 tấn (tăng 1,0% so với cùng kỳ) và sản lượng hàng hóa nội địa là 44.426 tấn (giảm 16,3% so với cùng kỳ). Sản lượng hàng hóa nội địa trong năm 2022 giảm đáng kể do Trung Quốc đóng cửa biên giới để chống dịch COVID-19 khiến sản lượng hàng hóa vận chuyển nội địa từ Nam ra Bắc để xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh.

Từ đó, doanh thu thuần năm 2022 tăng trưởng nhẹ 1,4% đạt 851 tỷ đồng trong khi sản lượng hàng hóa giảm 3,1% so với cùng kỳ nhờ (1) phí dịch vụ bình quân tăng và (2) doanh thu được thúc đẩy từ các dịch vụ mới trong năm 2022.

Tỷ suất lợi nhuận Q4/2022 cải thiện nhờ cắt giảm chi phí

Tỷ suất lợi nhuận gộp Q4/2022 tăng đáng kể lên mức 84%, so với 74% trong Q4/2021 và 80% trong Q3/2022, trong khi chi phí bán hàng & quản lý cũng giảm mạnh 63% so với cùng kỳ và 18% so với quý trước. Nhờ đó, lợi nhuận thuần của SCS gần như đi ngang trong khi doanh thu thuần giảm mạnh như đã đề cập.

Công ty đã tiết kiệm chi phí nhờ cắt giảm mạnh chi phí thuê ngoài và nhân công:

  • Chi phí thuê ngoài trong Q4/2022 giảm 44% so với cùng kỳ và 7% so với quý trước xuống 16,7 tỷ đồng.
  • Chi phí nhân công trong Q4/2022 giảm 76% so với cùng kỳ và 44% so với quý trước xuống 11,6 tỷ đồng. Ngoài việc cắt giảm tiền thưởng, BLĐ chia sẻ SCS đã thay đổi phương pháp hạch toán – sử dụng ‘quỹ khen thưởng & phúc lợi’ để chi trả tiền thưởng (thay vì ghi nhận trong chi phí nhân công). Lưu ý, phương pháp hạch toán này không ảnh hưởng đến EPS do 'quỹ khen thưởng & phúc lợi' được loại trừ khi tính EPS theo quy định của Việt Nam.

Trong năm 2022, tổng chi phí hoạt động của SCS giảm 21% so với cùng kỳ xuống 209 tỷ đồng do Công ty quyết liệt cắt giảm mọi chi phí.

Thu nhập tài chính tăng mạnh nhờ dòng tiền khả quan

Lãi tài chính thuần trong Q4/2022 đạt 17,5 tỷ đồng (tăng 72% so với cùng kỳ) nhờ các khoản đầu tư ngắn hạn tăng lên 860 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2022 so với 480 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2021. Trong năm 2022, lãi tài chính thuần đạt 58,2 tỷ đồng (tăng trưởng 69%).

Nhờ thu nhập tài chính tăng và chi phí cắt giảm đáng kể, lợi nhuận thuần Q4/2022 đi ngang so với cùng kỳ ở mức 157 tỷ đồng trong khi doanh thu thuần giảm. Ngoài ra, lợi nhuận thuần trong năm 2022 vẫn tăng trưởng 15% đạt 646 tỷ đồng trong khi doanh thu thuần gần như đi ngang ở mức 851 tỷ đồng (tăng trưởng 1,4%).

HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng, giá mục tiêu và dự báo

HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng và giá mục tiêu là 84.300đ, tiềm năng tăng giá là 14%. SCS đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 12,1 lần, thấp hơn so với mức bình quân trong quá khứ là 14,6 lần (tính từ tháng 1/2019). Nhìn chung, với triển vọng kém tích cực trong nửa đầu năm 2023 và tiềm năng cải thiện lợi nhuận kể từ nửa cuối năm 2023 nhờ đóng góp từ khách hàng mới, chúng tôi cho rằng nửa đầu năm 2023 sẽ là thời điểm thích hợp nhất để tích lũy cổ phiếu SCS, sau khi công bố mức lợi nhuận thấp.

Chúng tôi duy trì dự báo với lợi nhuận thuần cả năm 2023 đạt 676 tỷ đồng (tăng trưởng 4,6%). Tuy nhiên, triển vọng 6 tháng đầu năm 2023 sẽ kém tích cực do nhu cầu toàn cầu trầm lắng có thể khiến kim ngạch thương mại và nhu cầu hàng hóa giảm tốc. Lợi nhuận được dự báo sẽ giảm mạnh, đặc biệt là trong Q1/2023, do mức nền cao cùng kỳ năm ngoái do sản lượng hàng hóa Q1/2022 tăng mạnh sau giai đoạn phong tỏa.

Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của SCS sẽ tăng trưởng khả quan trở lại trong nửa cuối năm 2023. Công ty sẽ hoàn thành dự án mở rộng trong Q2/2023 để nâng công suất lên 350.000 tấn (từ 200.000 tấn hiện tại). Theo đó, BLĐ kỳ vọng Công ty sẽ đón thêm khách hàng mới từ Q3/2023, từ đó thúc đẩy sản lượng hàng hóa tăng trưởng trở lại nhờ những khách hàng mới.