DRC triển vọng tích cực, nhưng định giá đã hợp lý

Nguồn: HSC

Triển vọng tích cực, nhưng định giá đã hợp lý

 

DRC Cao su Đà Nẵng

Tóm tắt

HSC nâng 12,4% giá mục tiêu lên 38.900đ sau khi thay đổi các giả định định giá. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Nắm giữ do định giá đã hợp lý.

Doanh thu trong nước, sau khi chịu tác động nặng nề từ tình trạng phong toả nghiêm ngặt trong Q3/2021, đã hồi phục mạnh mẽ đúng như kỳ vọng trong tháng 10/2021. Từ đó, chúng tôi duy trì dự báo lợi nhuận trong giai đoạn 2021-2023 với tăng trưởng lần lượt 16%, 28% và 3%.

DRC hiện đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 13,4 lần, cao hơn một chút so với mức bình quân trong quá khứ là 12,7 lần.

Sự kiện: Doanh thu trong nước phục hồi sau giai đoạn phong toả

Sau khi chịu tác động nặng nề từ tình trạng phong toả nghiêm ngặt trong Q3/2021, doanh thu trong nước trong tháng 10/2021 đã phục hồi mạnh về mức trước khi phong toả (khoảng 259 tỷ đồng, tương đương 75% doanh thu trong nước trong Q3/2021). Ngoài ra, doanh thu xuất khẩu tháng 10/2021 vẫn duy trì ở mức cao đạt khoảng 9 triệu USD. Nhờ đó, tổng doanh thu tháng 10/2021 đạt 468 tỷ đồng (tăng 38% so với cùng kỳ và tăng 32% so với tháng trước).

DRC cũng có kế hoạch tăng giá bán từ giữa tháng 11/2021 do giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh. Điều này sẽ giúp duy trì (hoặc có thể cải thiện) tỷ suất lợi nhuận.

Tác động: Duy trì dự báo lợi nhuận giai đoạn 2021-2023

Do đã dự báo về sự phục hồi, HSC duy trì dự báo thấp hơn so với dự báo của thị trường trong năm 2021 và 2022 nhưng sát với dự báo của thị trường trong năm 2023. Lợi nhuận thuần năm 2021 chỉ tăng trưởng vừa phải 16%, theo đó lợi nhuận dự báo sẽ giảm 15% so với cùng kỳ trong Q4/2021 (do tỷ suất lợi nhuận giảm khi giá đầu vào tăng), sau đó sẽ tăng trưởng mạnh 28% trong năm 2022. Lợi nhuận thuần năm 2023 được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại 3%, do sản lượng tiêu thụ tăng trưởng chậm lại và chi phí lãi vay tăng do nhu cầu đòn bẩy tăng để đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp radial.

Định giá và khuyến nghị

Giá mục tiêu mới theo phương pháp DCF được nâng lên 12,4% là 38.900đ (tiềm năng tăng giá là 4%). Mặc dù giữ nguyên dự báo, HSC chuyển giai đoạn cơ sở định giá sang cuối năm 2022 (so với giữa năm 2022 trong Báo cáo cập nhật trước đây). HSC giảm mức chiết khấu đối với giá trị hợp lý xuống 15% (từ 20% trước đó) do Công ty kịp thời cập nhật tiến độ phát triển dự án sản mở rộng nhà máy sản xuất lốp radial xuất và thông tin được công bố minh bạch.

DRC hiện đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 13,4 lần, tăng nhẹ so với mức bình quân là 12,7 lần (trong 4 năm gần đây). HSC cho rằng tiềm năng tăng giá hiện không đáng kể, do sự hồi phục mạnh được dự báo trong năm 2022 đã được phản ánh đầy đủ trong định giá. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Nắm giữ.

Zalo Finashark