Đường Quảng Ngãi (QNS): Hạ khuyến nghị xuống Tăng tỷ trọng do triển vọng tăng trưởng suy yếu

Nguồn: HSC

Hạ khuyến nghị xuống Tăng tỷ trọng do triển vọng tăng trưởng suy yếu

 

QNS

 

Tóm tắt

  • HSC hạ khuyến nghị đối với QNS xuống Tăng tỷ trọng (từ Mua vào) và hạ 22% giá mục tiêu xuống 43.700đ sau khi giảm dự báo lợi nhuận và áp dụng giả định định giá thận trọng hơn.
  • Chúng tôi hạ 7-19% dự báo lợi nhuận giai đoạn 2022-2024 do chi phí đầu vào tăng khiến tỷ suất lợi nhuận giảm. Theo dự báo mới, lợi nhuận thuần sẽ giảm 2% trong năm 2022 và tăng trưởng 5-6% trong năm 2023-2024.
  • QNS đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 8,8 lần, cao hơn 0,1 lần độ lệch chuẩn so với mức bình quân trong quá khứ. Tuy nhiên, P/E dự phóng 2023 thấp hơn 44% so với các công ty cùng ngành. Bảng CĐKT của QNS rất lành mạnh với mức lợi suất cổ tức hấp dẫn là 8%.

Sự kiện: Cập nhật triển vọng

Theo phân tích của chúng tôi, chi phí gia tăng sẽ là vấn đề chính đối với QNS trong năm 2023. Chi phí đầu vào của cả mảng sữa đậu nành và đường nhiều khả năng sẽ gia tăng, trong khi dư địa tăng giá bán là hạn chế.

Sản lượng mảng đường nhiều khả năng sẽ cao hơn dự báo do sản lượng mía cao hơn kỳ vọng của chúng tôi trong mùa vụ 2022-2023, tuy nhiên lợi nhuận gộp sẽ giảm đáng kể do giá mía tăng, cao hơn so với dự báo trước đó của chúng tôi. Đối với mảng sữa đậu nành, chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ sẽ đi ngang so với cùng kỳ trong năm 2023-2024 do tâm lý tiêu dùng yếu; trong khi chúng tôi hạ dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp do giá đậu tương tăng.

Tác động: Hạ dự báo giai đoạn 2022-2024

HSC hạ lần lượt 6,7%, 15,8% và 19% dự báo lợi nhuận thuần trong giai đoạn 2022- 2024 xuống lần lượt 1.229 tỷ đồng (giảm 2% so với cùng kỳ), 1.298 tỷ đồng (tăng trưởng 5,6%) và 1.369 tỷ đồng (tăng trưởng 5,4%). EPS dự phóng của chúng tôi cao hơn 2% so với dự báo của thị trường trong năm 2022 nhưng thấp hơn 4-7% so với dự báo của thị trường trong năm 2023 & 2024.

Định giá và khuyến nghị

Sau khi giá cổ phiếu giảm 20% trong 3 tháng vừa qua, QNS đang giao dịch với P/E dự phóng 2023 là 8,8 lần và P/E trượt dự phóng 1 năm là 8,8 lần, cao hơn 1,4% (0,1 lần độ lệch chuẩn) so với mức bình quân trong quá khứ là 8,7 lần (tính từ tháng 1/2017). Trong khi đó, P/E dự phóng 2023 của QNS thấp hơn 44% so với các công ty cùng ngành, một phần do QNS đang giao dịch trên sàn UpCOM.

Sau khi hạ dự báo và thay đổi giả định lãi suất phi rủi ro (tăng lên 5% so với 3,5% trước đó), HSC hạ 22% giá mục tiêu xuống 43.700đ, tiềm năng tăng giá là 17,2%. Chúng tôi hạ khuyến nghị đối với QNS xuống Tăng tỷ trọng từ Mua vào.

Bên cạnh định giá giá rẻ, QNS cũng có bảng CĐKT rất lành mạnh. Chúng tôi ước tính QNS có thể thu về dòng tiền từ HĐ kinh doanh khoảng 1.500-1.700bn VND và tiền mặt thuần là 2.400-3.600 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2024. Ngoài ra, lợi suất cổ tức của QNS cũng rất hấp dẫn ở mức 8%.