FPT 10 tháng đầu năm 2021: Mạnh mẽ như kỳ vọng

Nguồn: HSC

10 tháng đầu năm 2021: Mạnh mẽ như kỳ vọng

CTCP FPT

Tóm tắt

FPT công bố KQKD 10 tháng đầu năm 2021 với lợi nhuận thuần và doanh thu tăng lần lượt 19,3% và 19,4%, đều sát với dự báo của chúng tôi.

Mảng CNTT dẫn đầu tăng trưởng với doanh thu tăng 24,9% và LNTT tăng 28,8%. Đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ giá trị đơn đặt hàng mới từ đầu năm đạt 19,5 nghìn tỷ đồng (tăng 27%).

Mảng viễn thông cũng tích cực với doanh thu và LNTT tăng lần lượt 11,0% và 20,1%.

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu theo phương pháp DCF là 128.500đ.

Sự kiện: Công bố KQKD 10 tháng đầu năm 2021

FPT công bố KQKD 10 tháng đầu năm 2021 với doanh thu thuần đạt 28.215 tỷ đồng (tăng 19,4% so với cùng kỳ) và lợi nhuận thuần đạt 4.323 tỷ đồng (tăng 19,3% so với cùng kỳ), lần lượt đạt 80,8% và 81,9% dự báo doanh thu và lợi nhuận thuần năm 2021 của chúng tôi.

Riêng tháng 10/2021, LNST đạt 538 tỷ đồng (tăng 18,2% so với cùng kỳ) và doanh thu đạt 3.262 tỷ đồng (tăng 32,0% so với cùng kỳ).

Tỷ suất lợi nhuận cải thiện nhờ mảng CNTT

Trong 10 tháng đầu năm 2021, doanh thu và LNTT mảng CNTT, bao gồm cả thị trường trong nước và thị trường toàn cầu, lần lượt đạt 16.207 tỷ đồng (tăng 24,9% so với cùng kỳ) và 2.361 tỷ đồng (tăng 28,8% so với cùng kỳ). Tỷ suất LNTT đạt 14,6% so với 14,1% trong 10 tháng đầu năm 2020.

Doanh thu thị trường toàn cầu đạt 11.731 tỷ đồng (tăng 20,2% so với cùng kỳ). Đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ giá trị đơn đặt hàng mới từ đầu năm đạt khoảng 14 nghìn tỷ đồng (tăng 28% so với cùng kỳ).

Tỷ suất LNTT thị trường toàn cầu tăng lên 16,9% so với 16,5% trong 10 tháng đầu năm 2020 nhờ tỷ trọng dịch vụ chuyển đổi số (tỷ suất lợi nhuận cao) tăng.

Zalo Finashark