FPT: 2T2022 - Tiếp tục tăng trưởng mạnh

Nguồn: HSC

2T2022: Tiếp tục tăng trưởng mạnh

 

FPT

Tóm tắt

Trong 2 tháng đầu năm 2022, LNTT của FPT tăng 30,0% trong khi doanh thu tăng 27,0%, sát với dự báo của HSC.

Mảng CNTT dẫn đầu tăng trưởng với doanh thu tăng 30,5% và LNTT tăng 56,1%. Đà tăng trưởng mạnh mẽ, được thúc đẩy nhờ giá trị hợp đồng đã ký kết tại thị trường toàn cầu tăng 52%.

Doanh thu mảng viễn thông cũng tăng 20.2% trong khi LNTT mảng này tăng 20.6%.

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào và giá mục tiêu theo phương pháp là 128.500đ.

Sự kiện: Công bố KQKD 2 tháng đầu năm 2022

FPT công bố KQKD 2 tháng đầu năm 2022 với doanh thu thuần đạt 6.102 tỷ đồng (tăng 27,0% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 1.102 tỷ đồng (tăng 30,0% so với cùng kỳ), đạt lần lượt 14,2% và 14,3% dự báo doanh thu và LNTT của HSC.

Doanh thu chuyển đổi số thúc đẩy lợi nhuận mảng CNTT

Trong 2 tháng đầu năm 2022, doanh thu mảng CNTT, bao gồm thị trường trong nước và quốc tế, đạt 490 tỷ đồng (tăng 30,5% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 2.361 tỷ đồng (tăng 56,1%). Tỷ suất LNTT là 14,6% so với 12,2% trong 2 tháng đầu năm 2021.

  • Thị trường toàn cầu tăng trưởng tốt với doanh thu đạt 2.663 tỷ đồng (tăng 32,6% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 428 tỷ đồng (tăng 52,3% so với cùng kỳ). Đà tăng trưởng mạnh mẽ là nhờ giá trị đơn đặt hàng mới từ đầu năm đạt 3.116 tỷ đồng (tăng 52% so với cùng kỳ).
  • Tỷ suất LNTT thị trường toàn cầu tăng lên 16,1% so với 14,0% trong 2 tháng đầu năm 2021, nhờ tỷ trọng mảng chuyển đối số với tỷ suất lợi nhuận cao tăng. Trong 2 tháng đầu năm 2022, doanh thu dịch vụ chuyển đổi số đạt 976 tỷ đồng (tăng 81,4% so với cùng kỳ).
  • Doanh thu thị trường trong nước đạt 701 tỷ đồng (tăng 23,0% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 62 tỷ đồng (tăng 87,9% so với cùng kỳ). Tỷ suất LNTT đạt 8,8% so với 5,8% trong 2 tháng đầu năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận cải thiện do FPT tập trung bán giải pháp và ứng dụng (với tỷ suất lợi nhuận cao hơn) cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Mảng viễn thông – tăng trưởng mạnh

Mảng viễn thông cũng tăng trưởng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2022 với doanh thu đạt 2.306 tỷ đồng (tăng 20,2% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 450 tỷ đồng (tăng 20,6% so với cùng kỳ). Mảng này hưởng lợi nhờ nhu cầu giải trí và kết nội tăng cao trong kỳ nghỉ Tết.

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu là 128.500đ, tiềm năng tăng giá là 35,0% so với thị giá.

Chúng tôi duy trì dự báo năm 2022-2023 với lợi nhuận thuần tăng trưởng lần lượt 28,9% và 28,8%.

Chúng tôi đánh giá tích cực đối với FPT nhờ nỗ lực đổi mới không ngừng từ một doanh nghiệp trung gian và gia công phần mềm sang một nhà đổi mới và đối tác công nghệ tin cậy trên toàn cầu.

Zalo Finashark