FPT: Triển vọng tăng trưởng dài hạn tích cực; duy trì khuyến nghị Mua vào

Nguồn: HSC

Triển vọng tăng trưởng dài hạn tích cực; duy trì khuyến nghị Mua vào

 

FPT

 

Tóm tắt

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào đối với FPT và nâng 3% giá mục tiêu lên 132.000đ sau khi phân tích triển vọng tăng trưởng dài hạn mạnh mẽ trong giai đoạn 2022-2024 của FPT.

HSC duy trì dự báo EPS năm 2022 trong khi hạ 3% dự báo EPS năm 2023; tương đương tăng trưởng EPS đạt 24,9% mỗi năm. Chúng tôi cũng đưa ra dự báo lợi nhuận thuần lần đầu cho năm 2024, với EPS tăng trưởng 24,3%.

FPT hiện giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 17,1 lần, cao hơn 1,4 lần độ lệch chuẩn so với mức bình quân là 12,6 lần. Tuy nhiên, HSC cho rằng triển vọng rất khả quan sẽ tiếp tục giúp cổ phiếu FPT được định giá lại tích cực.

Sự kiện: Phân tích KQKD năm 2021

FPT công bố KQKD năm 2021 với doanh thu tăng trưởng 19,5% đạt 35.657 tỷ đồng trong khi lợi nhuận thuần tăng trưởng 22,5% đạt 4.333 tỷ đồng, vượt lần lượt 2,1% và 3,2% dự báo doanh thu và lợi nhuận thuần năm 2021 của HSC.

Trong số các hoạt động kinh doanh cốt lõi, KQKD mảng CNTT và viễn thông thấp hơn lần lượt 4,6% và 3,0% so với dự báo của chúng tôi, trong khi KQKD mảng giáo dục và đầu tư vượt 23,0% so với dự báo.

Tác động: CAGR đạt 24,7% trong giai đoạn 2021-2024 HSC duy trì dự báo lợi nhuận năm 2022 trong khi hạ 3% dự báo lợi nhuận năm 2023, theo đó lợi nhuận dự báo sẽ tăng trưởng 24,9% trong cả 2 năm 2022 và 2023. Chúng tôi cũng đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2024 với lợi nhuận thuần tăng trưởng 24,3%.

Dự báo trong giai đoạn 2022-2024 của chúng tôi cao hơn từ 6-9% so với thị trường, và CAGR lợi nhuận thuần trong giai đoạn 2021-2024 dự báo đạt 24,7%.

Định giá và khuyến nghị

HSC nâng 3% giá mục tiêu theo phương pháp DCF lên 132.000đ (từ 128.500đ). Giá cổ phiếu FPT đã tăng mạnh hơn 15% so với thị trường và tăng 17% trong 3 tháng qua.

Cổ phiếu hiện đang giao dịch với P/E dự phóng 2022 là 18,1 lần, giảm xuống 14,6 lần trong năm 2023, tương đương với P/E trượt dự phóng 1 năm là 17,1 lần, cao hơn 1,4 lần độ lệch chuẩn so với mức bình quân là 12,6 lần tính từ tháng 1/2020. Cổ phiếu của các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực đang giao dịch với mức bình quân P/E dự phóng 2022 là 21,8 lần, cao hơn 20% so với FPT. Tại giá mục tiêu mới của chúng tôi, tiềm năng tăng giá của cổ phiếu FPT là 23% so với thị giá hiện tại. HSC cho rằng năng lực kỹ thuật được cải thiện và nhu cầu tăng đối với sản phẩm của FPT sẽ tiếp tục giúp cổ phiếu của Công ty được định giá lại tích cực.

Zalo Finashark