FPT: Triển vọng tăng trưởng mạnh trên các mảng kinh doanh chính

Nguồn: VCSC

Triển vọng tăng trưởng mạnh trên các mảng kinh doanh chính

 

FPT

  • Chúng tôi nâng khuyến nghị cho CTCP FPT (FPT) từ KHẢ QUAN lên MUA nhờ quan điểm lạc quan về triển vọng của các mảng kinh doanh chủ chốt của FPT như Dịch vụ CNTT, Giáo dục và Dịch vụ Viễn thông.

  • Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 11% khi chúng tôi nâng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2024 thêm 2% chủ yếu nhờ mảng Xuất khẩu phần mềm (XKPM). Ngoài ra, chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2022.

  • Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/E năm 2022 của FPT ở mức 21,2 lần, chúng tôi cho rằng định giá này khá hợp lý với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS giai đoạn 2021-2024 là 23% (dựa theo dự báo của chúng tôi).

  • Rủi ro: Cạnh tranh gay gắt từ các công ty viễn thông tích hợp cung cấp cả dịch vụ băng rộng cố định và di động; không cải thiện được năng lực công nghệ mới và tư vấn.

Năng lực công nghệ cải thiện của FPT và chi tiêu mạnh mẽ cho CNTT toàn cầu sẽ thúc đẩy mảng Xuất khẩu Phần mềm (XKPM) ghi nhận CAGR LNTT đạt 24% trong giai đoạn 2021-2024. Công ty tư vấn công nghệ Mỹ - Gartner dự báo doanh thu dịch vụ CNTT toàn cầu sẽ tăng trưởng 9% vào năm 2022 so với mức 14% trong năm 2021 và 2% trong năm 2020. Chúng tôi kỳ vọng mảng XKPM của FPT sẽ tận dụng cơ hội này nhờ lợi thế về chi phí lao động, năng lực công nghệ trong tư vấn và chuyển đổi số cải thiện, đồng thời các trung tâm triển khai dự án mới ở nước ngoài sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của FPT. Giá trị hợp đồng mới của FPT tăng 34% YoY trong 9 tháng đầu năm 2021 và hợp đồng trị giá 50 triệu USD mới ký với một công ty bảo hiểm ở châu Á vào quý 4/2021 là những diễn biến gần đây củng cố tiềm năng tăng trưởng của FPT trong mảng kinh doanh này.

Mảng CNTT trong nước ghi nhận CAGR LNTT đạt 25% trong giai đoạn 2021-2024 nhờ nhu cầu chuyển đổi số (DX) ngày càng tăng. Trong 9 tháng đầu năm 2021, giá trị hợp đồng mới của mảng CNTT trong nước tăng 25% YoY (6 tháng đầu năm 2021: +71% YoY) trong khi biên LNTT tăng 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước lên 9,4% (6 tháng đầu năm 2021: 10,3%) nhờ được hỗ trợ bởi đóng góp lớn hơn từ phần mềm (bao gồm cả các sản phẩm tự phát triển của FPT) so với phần cứng. Chúng tôi tin rằng mức giảm so với quý trước của mảng kinh doanh này trong quý 3/2021 đến từ tình trạng gián đoạn tạm thời do dịch COVID-19 đối với việc giải ngân ngân sách của các doanh nghiệp.

Uy tín ngày càng tăng, cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn sau khi tốt nghiệp và thâm nhập mảng giáo dục từ lớp 1-12 sẽ thúc đẩy CAGR LNTT đạt 32% trong giai đoạn 2021-2024 cho mảng Giáo dục. Doanh thu giáo dục tăng 51% YoY trong 9 tháng đầu năm 2021. Đáng chú ý, số lượng sinh viên đại học của FPT đã tăng 70% YoY trong 9 tháng đầu năm 2021, cho thấy nhu cầu cao hơn đối với giáo dục CNTT tại Việt Nam cũng như uy tín ngày càng tăng của Đại học FPT.

Dịch vụ Viễn thông ghi nhận CAGR LNTT đạt 9% trong giai đoạn 2021-2024 nhờ mở rộng thuê bao và mở rộng công suất trung tâm dữ liệu. Chúng tôi dự báo CAGR thuê bao của mảng băng thông rộng cố định và mảng truyền hình trả tiền lần lượt đạt 9% và 15% trong giai đoạn 2021-2024 do nhu cầu giải trí tại nhà tăng cao và phạm vi phủ sóng địa lý của FPT. Ngoài ra, chúng tôi dự báo CAGR LNTT đạt 30% trong giai đoạn 2021-2024 cho mảng trung tâm dữ liệu (8% LNTT dự phóng năm 2024 của mảng Dịch vụ Viễn thông) trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ đối với điện toán đám mây và nội địa hóa dữ liệu của Việt Nam.

Zalo Finashark