FPT: Ước tính lợi nhuận trước thuế tăng trưởng cao

Nguồn: SSI

Ước tính lợi nhuận trước thuế tăng trưởng cao

 

FPT

 

Luận điểm đầu tư

Chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu FPT và nâng giá mục tiêu 1 năm lên 136.900 đồng/cp (giá mục tiêu trước đây là 112.500 đồng/cp) – tiềm năng tăng giá 28% cùng với tỷ suất cổ tức 2%. Mức giá mục tiêu cao hơn phản ánh tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của mảng công nghệ. Ước tính LNTT năm 2022 của mảng công nghệ tăng 30% so với cùng kỳ nhờ mảng CNTT nước ngoài (+29,9%) và trong nước (+32,1%). Hơn nữa, ban lãnh đạo cũng tự tin rằng mức tăng trưởng 30% của mảng CNTT trong nước cũng có thể duy trì trong 3 năm tới, tương tự với mảng giáo dục. Ngoài ra FPT cũng có thể là một lựa chọn đầu tư để tránh sự biến động của giá cả hàng hóa; song tăng trường LNTT ước tính năm 2022 vẫn duy trì được mức cao 2 con số.

Rủi ro đầu tư

Các biến thể Covid-19 mới có thể tác động tiêu cực đến mảng dịch vụ CNTT trong nước, cũng như mảng quảng cáo số.

Zalo Finashark