Gemadept (GMD): Tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi tích cực trong quý 3, vượt kỳ vọng của chúng tôi

Nguồn: VCSC

Tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi tích cực trong quý 3, vượt kỳ vọng của chúng tôi

 

GMD

 

  • CTCP Gemadept (GMD) công bố KQKD quý 3/2022 với doanh thu tăng 36% YoY đạt 992 tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 93% YoY đạt 244 tỷ đồng. Lợi nhuận trong quý 3/2022 tăng trưởng ổn định được dẫn dắt bởi các mảng kinh doanh cốt lõi của GMD và thu nhập ròng từ các công ty liên kết.
  • So với quý 2/2022, doanh thu của GMD tăng 1,4% QoQ trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 15% QoQ trong quý 3/2022, chủ yếu do lợi nhuận thấp từ mảng vận hành cảng biển khi sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu trong quý giảm. Chúng tôi lưu ý rằng GMD chưa công bố thông tin cụ thể về sản lượng hàng hóa của mảng vận hành cảng biển.
  • Trong 9 tháng đầu năm 2022 (9T 2022), doanh thu của GMD tăng 31% YoY đạt 2,9 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 94% YoY đạt 806 tỷ đồng, chủ yếu được thúc đẩy bởi lợi nhuận từ HĐKD tăng 68% YoY và thu nhập ròng từ các công ty liên kết tăng 109% YoY.
  • Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 9T 2022 lần lượt hoàn thành 78% và 90% dự báo cả năm của chúng tôi chủ yếu do (1) lợi nhuận từ HĐKD tốt hơn dự kiến và (2) lãi ròng khác đạt 17 tỷ đồng trong 9T 2022 so với dự báo thận trọng của chúng tôi trong năm 2022 là lỗ ròng khác từ mảng cao su trị giá 55 tỷ đồng. Do đó, chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận cả năm 2022 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Mảng vận hành cảng 9T 2022 tăng nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi, nhưng chúng tôi nhận thấy không có điều chỉnh đáng kể đối với dự báo của chúng tôi. Trong 9T 2022, doanh thu mảng vận hành cảng tăng 23% YoY đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 77% dự báo cả năm của chúng tôi. Mặc dù GMD chưa công bố cơ cấu doanh thu cho các cảng của công ty, chúng tôi tin rằng động lực chính là các cảng hạ nguồn của GMD tại Hải Phòng. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp trong 9T 2022 tăng 25% YoY đạt 950 tỷ đồng, hoàn thành 84% dự báo cả năm của chúng tôi. Trong giai đoạn 2018-2020, doanh thu mảng vận hành cảng trong giai đoạn 9 tháng chiếm khoảng 73%-74% doanh thu cả năm của mảng vận hành cảng và lợi nhuận gộp trong giai đoạn này chiếm khoảng 78%-82% lợi nhuận gộp cả năm, mà chúng tôi cho là do ghi nhận chi phí cao trong quý 4. Chúng tôi loại trừ kết quả năm 2021 do các số liệu này bị ảnh hưởng bởi các gián đoạn do dịch COVID-19 trong quý 3/2021. Do đó, KQKD mảng vận hành cảng trong 9T 2022 cao nhẹ hơn so với kỳ vọng của chúng tôi; tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo năm 2022 của chúng tôi cho mảng vận hành cảng do chúng tôi cho rằng sản lượng hàng hóa xuất-nhập khẩu sẽ chững lại trong quý 4 do nhu cầu toàn cầu giảm.

Doanh thu mảng logistics & các mảng khác ghi nhận tăng trưởng mạnh trong quý 3/2022 đạt 162% YoY và 19% QoQ đạt 212 tỷ đồng. Trong 9T 2022, doanh thu mảng logistics & các mảng khác tăng 88% YoY đạt 534 tỷ đồng, hoàn thành 85% dự báo cả năm của chúng tôi. Ngoài ra, lợi nhuận gộp mảng này đạt 240 tỷ đồng (+196% YoY) trong 9T 2022, hoàn thành 95% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng KQKD mảng này trong 9T 2022 cao hơn dự kiến chủ yếu nhờ mạng lưới logistics và cảng biển có độ bao phủ cao của GMD trên khắp Việt Nam.

Bài viết liên quan

Zalo Finashark