Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD): Giá thuê ngày cao hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận

Nguồn: VCSC

Giá thuê ngày cao hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận

 

PVD

 

  • Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) và điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 35% lên 20.800 đồng/cổ phiếu do chúng tôi nâng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 thêm 21%. P/B dự phóng năm 2023 của PVD tương ứng với giá mục tiêu của chúng tôi là 0,8 lần.
  • Dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 của chúng tôi cao hơn là do chúng tôi giả định giá thuê ngày trung bình tăng khoảng 5%.
  • Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của PVD sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2023 với LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi dự phóng tăng 4 lần YoY từ mức cơ sở thấp trong năm 2022 do 1) giá thuê ngày trung bình của giàn tự nâng (JU) tăng 20% YoY và 2) đội giàn khoan vận hành với công suất đạt 93% so với 86% trong năm 2022.
  • Theo quan điểm của chúng tôi, PVD hiện có định giá hấp dẫn với P/B dự phóng năm 2023 là 0,7 lần và P/E là 42,7 lần (PEG là 0,3 dựa trên CAGR EPS dự phóng giai đoạn 2023-2025 là 138%). Chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của PVD phù hợp với P/E cao của công ty.
  • Yếu tố hỗ trợ: Giá thuê ngày giàn JU của PVD phục hồi nhanh hơn dự kiến.
  • Rủi ro: Kinh tế toàn cầu chững lại ảnh hưởng đến giá thuê ngày; chi phí hoạt động cao hơn dự kiến.

Thị trường giàn tự nâng phục hồi hỗ trợ tăng giá thuê ngày. Theo dữ liệu của IHS Markit, giá thuê ngày trung bình của giàn JU (độ sâu 361-400 feet) tại Đông Nam Á trong tháng 11/2022 là 109.000 USD (+35% so với tháng trước (MoM)) và cao hơn 15% so với giá thuê ngày trung bình trong quý 3/2022, cho thấy thị trường JU phục hồi tích cực hơn dự kiến. Ngoài ra, IHS Markit cũng kỳ vọng triển vọng thị trường JU tích cực hơn nhờ hiệu suất hoạt động dự kiến là 95% và giá thuê ngày đạt 150.000 USD vào cuối năm 2023. IHS Markit cũng dự báo giá thuê ngày của giàn JU với độ sâu 301-360 IC sẽ tăng đạt 73.000-120.000 USD tại Đông Nam Á, nhờ hoạt động sản xuất tăng và ngân sách cao hơn cho các hoạt động thăm dò và khai thác trên toàn cầu. Chúng tôi dự báo giá thuê ngày trung bình giàn JU của PVD sẽ tăng khoảng 20% YoY đạt 77.500 USD trong năm 2023.

Chúng tôi kỳ vọng giá thuê ngày của PVD sẽ tăng tương ứng theo giá thuê ngày trong khu vực. Trong giai đoạn 2012-2014, giá thuê ngày giàn JU của PVD cao hơn so với giá thuê ngày trong khu vực. Giá thuê ngày bình quân gia quyền của PVD trong giai đoạn 2015-2021 thấp hơn khoảng 26% so với giá thuê ngày tại Đông Nam Á, mà chúng tôi cho là do trì hoãn trong việc thăm dò & khai thác cũng như giãn cách xã hội do COVID-19. Do PVD đã chốt được nhiều hợp đồng tại thị trường quốc tế, chúng tôi kỳ vọng giá thuê ngày sẽ tăng tương ứng với giá thuê ngày trong khu vực và đạt khoảng 110.000 USD vào năm 2027 – thấp hơn 30% so với mức giá thuê đỉnh 155.000 USD trong năm 2014.

Chúng tôi duy trì dự báo LNST năm 2023. Chúng tôi điều chỉnh giảm khoảng 4% giả định giá thuê ngày giàn JU trong năm 2023 do chúng tôi giảm khoảng 13% dự báo giá thuê ngày của giàn PVD I để phản ánh tính cạnh tranh thấp của giàn này so với những giàn trẻ hơn của PVD. Tuy nhiên, chúng tôi điều chỉnh giảm khoảng 4% dự báo chi phí hoạt động trong năm 2023 so với giả định trước đây khi PVD có nhiều hợp đồng dài hạn hơn sẽ giúp giảm chi phí vận chuyển giàn.