KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÀY 13.07.2019

KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU QUỐC TẾ

I/CỔ PHIẾU TRONG NGÀY: AAC - AAC HOLDINGS, INC.

AAC Holdings, Inc. là nhà cung cấp dịch vụ điều trị lạm dụng chất gây nghiện nội trú và ngoại trú. Khách hàng là các cá nhân nghiện ma túy và rượu. Công ty thực hiện các dịch vụ xét nghiệm và chẩn đoán thuốc trong phòng thí nghiệm. Bên cạnh đó, cung cấp dịch vụ bác sĩ cho khách hàng của mình. Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2016, Công ty đã vận hành 12 cơ sở điều trị lạm dụng chất gây nghiện dân cư ở khắp Hoa Kỳ. Công ty tập trung vào việc cung cấp các giải pháp chăm sóc và điều trị lâm sàng trên 1.139 giường. Bao gồm 636 giường cai nghiện được cấp phép và 18 trung tâm ngoại trú độc lập. Ngoài ra, Công ty tập trung vào việc mở rộng cơ sở Trung tâm Oxford. Sức chứa của Công ty tại cơ sở điều trị Forterus là 14 giường. Công ty đang tham gia triển khai các chương trình điều trị. Dựa trên nghiên cứu với các chương trình giảng dạy có cấu trúc để cai nghiện, điều trị nội trú, nhập viện một phần và chăm sóc ngoại trú chuyên sâu. Công ty cũng là một nhà tiếp thị Internet trong ngành điều trị nghiện.

DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG

Kể từ 5/7/2019, dự báo đồng thuận giữa 3 nhà phân tích đầu tư được thăm dò ý kiến ​​của AAC Holdings Inc khuyên các nhà đầu tư nên mua cổ phần trong công ty. Đây là dự báo đồng thuận kể từ khi tình cảm của các nhà phân tích đầu tư được cải thiện vào ngày 21 tháng 11 năm 2018. Dự báo đồng thuận trước đó khuyên rằng AAC Holdings Inc sẽ vượt trội so với thị trường. KHUYẾN NGHỊ AAC

PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN

PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN AAC

SO SÁNH ĐÀ TĂNG

SO SÁNH ĐẦU TƯ  

II/KHUYẾN NGHỊ MUA CỔ PHIẾU TOP 16

 

TOP 16 BUY NGÀY 13.07.2019

III/KHUYẾN NGHỊ BÁN CỔ PHIẾU TOP 16

 

TOP 16 13.07.2019 BÁN