KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÀY 15.07.2019

I/CỔ PHIẾU TRONG NGÀY: TMUS - T- MOBILE US

T-Mobile US, Inc. là một công ty viễn thông. Kể từ 31/12/2016, Công ty đã cung cấp các dịch vụ liên lạc không dây. Bao gồm điện thoại, nhắn tin và dữ liệu, cho hơn 71 triệu khách hàng tại các thị trường. Các dịch vụ thuê bao điện thoại trả sau, trả trước và bán buôn. T-Mobile US Inc có thu nhập ròng giảm -36,33% từ 4,54 tỷ xuống 2,89 tỷ trong năm 2018. Mặc dù vậy, doanh thu tăng 6,66% từ 40,60 tỷ lên 43,31 tỷ. Nguyên nhân đến từ gia tăng chi phí bán hàng, chi phí chung và hành chính. Trong khi đó, các chi phí này chiếm tỷ trọng của doanh thu từ 30,19% đến 30,39%.

DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG

Kể từ ngày 12/7/2019, dự báo đồng thuận giữa 20 nhà phân tích đầu tư được thăm dò ý kiến ​​của T-Mobile Us Inc khuyên rằng công ty sẽ hoạt động tốt hơn thị trường. Đây là dự báo đồng thuận kể từ khi tình cảm của các nhà phân tích đầu tư được cải thiện vào ngày 18 tháng 9 năm 2013. Dự báo đồng thuận trước đó đã khuyên các nhà đầu tư duy trì tỷ lệ sở hữu của họ đối với T-Mobile Us Inc. 

PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN

SO SÁNH ĐÀ TĂNG

So với chỉ số chính Dow Jones, T-Mobile có phần chưa bằng. nhưng cơ hội đầu tư của cổ phiếu này đang khá rõ nét khi dòng tiền đang liên tiếp đổ vào cổ phiếu này.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Giá từ TMUS - T-Mobile đã tạo xu hướng tăng trong dài hạn với các biến động lớn gần đây. Kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trong dài hạn khi nhịp tích lũy kết thúc.

II/KHUYẾN NGHỊ MUA CỔ PHIẾU TOP 16

 

III/KHUYẾN NGHỊ BÁN CỔ PHIẾU TOP 16