Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR): Q2/2022 Lợi nhuận tăng 4,9 lần, vượt kỳ vọng nhờ crack spread

Nguồn: HSC

Q2/2022: Lợi nhuận tăng 4,9 lần, vượt kỳ vọng nhờ crack spread

 

BSR

 

Tóm tắt

  • Lợi nhuận thuần Q2/2022 tăng 4,9 lần đạt 9,9 nghìn tỷ đồng, với doanh thu tăng 88,1% đạt 52 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận vượt đáng kể dự báo của chúng tôi là 4,7 nghìn tỷ đồng, chủ yếu do crack spread vượt kỳ vọng.
  • Crack spread đối với xăng và dầu diesel đã thu hẹp đáng kể gần đây do những lo ngại về nhu cầu suy yếu. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng crack spread sẽ hồi phục về mức lành mạnh trong bối cảnh nguồn cung vẫn đang gặp khó khăn.
  • HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu là 40.000đ, nhưng chúng tôi đang xem xét lại dự báo.

Sự kiện: KQKD Q2/2022

Lợi nhuận Q2/2022 đạt 9.927 tỷ đồng (tăng 4,9 lần so với cùng kỳ và 3,3 lần so với quý trước) và vượt dự báo của chúng tôi là 4.755 tỷ đồng. Doanh thu đạt 52.391 tỷ đồng (tăng 88,1% so với cùng kỳ và 50,6% so với quý trước) và cũng vượt 7,1% dự báo của chúng tôi.

HSC cho rằng KQKD vượt dự báo chủ yếu do sản lượng tiêu thụ và crack spread vượt kỳ vọng. Sản lượng tiêu thụ Q2/2022 đạt 1,8 triệu tấn (giảm 1,8% so với cùng kỳ nhưng tăng 15,2% so với quý trước) và cao hơn 6,0% so với dự báo của chúng tôi. Trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận gộp lọc dầu trong Q2/2022 ước tính đạt 24,0 USD/thùng, vượt 38,0% so với dự báo của chúng tôi. Tỷ suất lợi nhuận gộp thực tế trong Q2/2022 đạt 20,4% so với dự báo của chúng tôi là 10,6%. Chúng tôi sẽ phân tích sâu về tỷ suất lợi nhuận gộp lọc dầu Q2/2022 sau khi BSR công bố báo cáo quan hệ nhà đầu tư.

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 đạt 12.251 tỷ đồng (tăng 24,6 lần so với cùng kỳ) và đạt 99,3% dự báo cả năm 2022 của chúng tôi. Tổng doanh thu cũng tăng mạnh 78,2% so với cùng kỳ đạt 87.174 tỷ đồng.

Crack spread toàn cầu điều chỉnh

Crack spread xăng giảm xuống 3-4 USD/thùng từ mức đỉnh là 34 USD/thùng vào giữa tháng 6 do lo ngại về nhu cầu sụt giảm gần đây. Trong khi đó, crack spread của dầu diesel cũng giảm mạnh xuống 30 USD/thùng từ mức đỉnh 48 USD/thùng. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng crack spread cuối cùng sẽ hồi phục và trở lại mức ổn định trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt nghiêm trọng và nhu cầu tiêu thụ dầu vẫn sẽ cao trong một vài năm tới.

Hiện tại, chúng tôi dự báo crack spread trong năm 2022 sẽ là 20,0 USD đối với giá xăng (tăng 20% so với cùng kỳ) và 18,0% đối với dầu diesel (tăng 224,9% so với cùng kỳ), cho thấy rủi ro KQKD thực tế sẽ vượt dự báo của chúng tôi.

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào, nhưng chúng tôi đang xem xét lại dự báo

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu là 40.000đ. Tuy nhiên, chúng tôi đang xem xét lại dự báo do KQKD Q2/2022 vượt đáng kể so với kỳ vọng của chúng tôi. BSR hưởng lợi từ sự hồi phục của crack spread trên toàn cầu và nhu cầu các sản phẩm xăng dầu và hóa dầu gia tăng trong dài hạn tại Việt Nam.

Zalo Finashark