MBB triển vọng dài hạn bền vững; khuyến nghị Mua vào

Nguồn: HSC

Triển vọng dài hạn bền vững; khuyến nghị Mua vào

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB)

Tóm tắt

HSC nâng 6% giá mục tiêu cho MBB lên 35.500đ, tương đương tiềm năng tăng giá 24% sau khi chuyển thời điểm định giá về cuối năm 2022. Sau giai đoạn diễn biến giá cổ phiếu kém khả quan, HSC nâng khuyến nghị đối với MBB lên Mua vào (từ Tăng tỷ trọng).

Chúng tôi chỉ điều chỉnh nhẹ dự báo với kỳ vọng lợi nhuận năm nay tăng trưởng 41% và năm sau tăng trưởng 19,7%.

MBB hiện đang giao dịch tại P/B dự phóng năm 2022 là 1,57 lần và tại giá mục tiêu, P/B dự phóng năm 2022 là 1,9 lần; thấp hơn một chút so với bình quân nhóm NHTM tư nhân.

Sự kiện: Chuyển thời điểm định giá về cuối năm 2022

KQKD Q3/2021 cao hơn một chút so với kỳ vọng của HSC với lợi nhuận thuần tăng 28,2% so với cùng kỳ đạt 3.022 tỷ đồng. Trong khi đó KQKD 9 tháng đầu năm nói chung sát kỳ vọng. Tuy nhiên, chúng tôi chuyển thời điểm định giá về cuối năm 2022.

Tác động: Gần như giữ nguyên dự báo cho năm 2021-2023

HSC gần như giữ nguyên dự báo cho năm 2021-2023 sau khi nâng giả định thu nhập ngoài lãi nhưng cũng nâng giả định chi phí dự phòng. Theo dự báo mới, lợi nhuận thuần giai đoạn 2020-2023 tăng trưởng với tốc độ CAGR là 25,8%.

Dự báo của HSC thấp hơn từ 3-4% so với bình quân thị trường, chủ yếu vì giả định chi phí dự phòng của chúng tôi cao hơn.

Cho năm 2022 và 2023, mặc dù tổng thu nhập hoạt động dự báo tăng trưởng chậm lại (lần lượt tăng trưởng 14% và 15%) so với nền cao năm nay, áp lực dự phòng giảm sẽ giúp duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận (lần lượt tăng trưởng 19,7% và 18%).

Định giá và khuyến nghị

HSC nâng 6% giá mục tiêu dựa trên phương pháp thu nhập thặng dư lên 35.500đ (tiềm năng tăng giá 24%) sau khi chuyển thời điểm định giá về cuối năm 2022.

Mặc dù lợi nhuận Q3/2021 tăng trưởng tốt, diễn biến giá cổ phiếu MBB vẫn kém hơn 7,3% so với thị trường chung trong 3 tháng qua vì NĐT lo ngại chất lượng tài sản và mặt bằng định giá cao của cổ phiếu ngân hàng nói chung.

Hiện MBB có P/B dự phóng năm 2022 là 1,57 lần; thấp hơn 4% so với bình quân nhóm NHTM tư nhân (gồm ACB, HDB, TCB, VPB và TPB). P/B trượt dự phóng 1 năm là 1,7 lần; cao hơn 1,3 độ lệch chuẩn so với bình quân P/B trượt dự phóng 1 năm trong quá khứ là 1,3 lần (tính từ tháng 1/2017).

Sau khoảng thời gian diễn biến giá cổ phiếu kém khả quan và với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận bền vững như sẽ được phân tích trong báo cáo này, hiện MBB đã trở nên hấp dẫn hơn. HSC nâng khuyến nghị đối với MBB lên Mua vào với P/B tại giá mục tiêu là 1,9 lần; thấp hơn một chút so với bình quân nhóm NHTM tư nhân là khoảng 2 lần.

Bài viết liên quan

Zalo Finashark