Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTG): Kỳ vọng cải thiện biên lợi nhuận

Nguồn: VCBS

Kỳ vọng cải thiện biên lợi nhuận

 

CTG

 

NIM còn dƣ địa cải thiện: Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ NIM tiếp tục cải thiện trong nửa cuối năm 2022 nhờ các yếu tố sau: (1) CTG tối ưu hóa danh mục tín dụng, tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ và khách hàng SME; (2) Ngân hàng dừng triển khai các gói hỗ trợ lãi suất và ghi nhận lãi dự thu phục hồi sau thời gian tái cơ cấu; và (3) Chi phí vốn duy trì thấp nhờ tăng sức hút về CASA và thanh khoản được hỗ trợ bởi nguồn tiền gửi KBNN.

Tăng trƣởng tín dụng hồi phục tốt: Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng cả năm ở mức tích cực, dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn ngành có thể cao hơn mức mục tiêu 14% của NHNN và CTG nhiều khả năng cuối Q3 sẽ được ưu tiên giao thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng đạt 12-14% trong năm nay, đặc biệt khi ngân hàng bắt đầu chính thức triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%.

Hoạt động bán chéo bảo hiểm dẫn dắt tăng trƣởng thu nhập ngoài lãi: trong bối cảnh cạn room tín dụng, ngân hàng có nhiều động lực để đẩy mạnh các hoạt động thu phí dịch vụ, đặc biệt là bán chéo bảo hiểm.

Rủi ro nợ xấu: Áp lực nợ xấu đến từ việc các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi diễn biến xấu của vĩ mô thế giới, cùng với việc một phần dư nợ tái cơ cấu đang trong thời gian thử thách.

Khuyến nghị: Chúng tôi ước tính mức giá hợp lý cho cổ phiếu CTG là 31.526 đồng/cổ phiếu dựa trên 2 phương pháp định giá So sánh P/B và Thu nhập thặng dư (RI). Chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu của ngân hàng Vietinbank.

Bài viết liên quan

Zalo Finashark