Ngân hàng ĐT và PT Việt Nam (BID): KQKD 5 tháng đầu năm sát kỳ vọng

Nguồn: HSC

KQKD 5 tháng đầu năm sát kỳ vọng

 

BID

 

Tóm tắt

  • Tại Hội nghị Emerging Vietnam 2022 do HSC tổ chức, ban lãnh đạo BID cho biết KQKD 5 tháng tích cực với chất lượng tài sản cải thiện. BID gần sử dụng hết hạn mức tín dụng 8% và đang xin nâng hạn mức.
  • Kế hoạch phát hành riêng lẻ (8,5% số lượng cổ phiếu lưu hành) đang trong giai đoạn tìm kiếm NĐT. Ngân hàng hướng đến NĐT tài chính có tiềm lực mạnh. Thông tin về giá phát hành và thời gian thực hiện chưa được công bố.
  • HSC duy trì giá mục tiêu và dự báo nhưng đang xem xét lại khuyến nghị.

Sự kiện: Những ghi nhận chính tại Hội nghị Emerging Vietnam 2022

BID đã tham gia Hội nghị Emerging Vietnam 2022 do HSC tổ chức ngày 15/6. Dưới đây là những ghi nhận chính.

KQKD 5 tháng đầu năm 2022 nói chung tích cực

Tín dụng cuối tháng 5/2022 tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng cá nhân tăng 12% so với đầu năm, cho vay DNNVV tăng 6,2% so với đầu năm và cho vay doanh nghiệp lớn tăng 1,2% so với đầu năm. Cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng tại thời điểm cuối tháng 5/2022 như sau: 46% cho vay khách hàng cá nhân, 26% cho vay DNNVV và 23% cho vay doanh nghiệp lớn. Vì tăng trưởng tín dụng của BID gần như đã chạm đến hạn mức được giao là 10%, nên Ngân hàng đang xin NHNN nâng hạn mức.

Chất lượng tài sản: tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối tháng 5 là 0,9% (so với 0,81% tại thời điểm cuối tháng 3), hệ số LLR là 261% (so với 259% tại thời điểm cuối tháng 3).

Đáng chú ý là số dư nợ tái cơ cấu đã giảm đáng kể xuống còn 16 nghìn tỷ đồng (từ 20 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2021).

Nói chung, LNTT 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt khoảng 8,5 nghìn tỷ đồng, bằng 41% dự báo của HSC cho cả năm 2022. Ngân hàng kỳ vọng LNTT cả năm 2022 sẽ vượt 20 nghìn tỷ đồng, thấp hơn một chút so với dự báo của HSC là 21 nghìn tỷ đồng.

Cập nhật về thương vụ phát hành riêng lẻ

Theo BID, kế hoạch phát hành riêng lẻ (8,5% số lượng cổ phiếu lưu hành) đang trong giai đoạn tìm kiếm NĐT. Ngân hàng muốn tìm kiếm những NĐT tài chính có thể tham gia với quy mô tối thiểu 150-200 triệu USD, nghĩa là BID đang tìm kiếm 4-5 NĐT cho đợt phát hành riêng lẻ này.

Mặc dù giá phát hành chưa được công bố, HSC tin rằng định giá của thương vụ phát hành cho ngân hàng KEB Hana (tại P/B dự phóng 1,9 lần) sẽ là cơ sở tham khảo tốt nhất cho thương vụ lần này.

HSC duy trì giá mục tiêu và dự báo nhưng đang xem xét lại khuyến nghị

HSC duy trì giá mục tiêu và dự báo nhưng đang xem xét lại giá mục tiêu sau khi định giá cổ phiếu BID trở nên rẻ hơn trong thời gian gần đây. Hiện P/B dự phóng năm 2022 là 1,41 lần; cao hơn 25% so với bình quân các NHTM niêm yết (1,12 lần) và chiết khấu 60% so với VCB (2,34 lần).

Zalo Finashark