Ngân hàng Phương Đông (OCB): Định giá chiết khấu sâu; nâng khuyến nghị lên Mua vào

Nguồn: HSC

Định giá chiết khấu sâu; nâng khuyến nghị lên Mua vào

 

OCB

 

Tóm tắt

HSC giảm 18% giá mục tiêu đối với OCB xuống 26.400đ sau khi hạ dự báo lợi nhuận năm 2022-2023 và điều chỉnh các giả định định giá. Mặc dù vậy, chúng tôi nâng khuyến nghị lên Mua vào sau khi giá cổ phiếu giảm mạnh gần đây.

HSC giảm nhẹ dự báo lợi nhuận cho năm 2022 và giảm 8% dự báo cho năm 2023; đồng thời đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2024 với mức tăng trưởng 13%. Nói chung, lợi nhuận thuần giai đoạn 2021-2024 tăng trưởng với CAGR 10,2%.

OCB hiện có P/B dự phóng 1 năm là 0,95 lần; chiết khấu 25% so với bình quân nhóm NHTM tư nhân (1,24 lần). Mặc dù triển vọng lợi nhuận năm 2022 kém và rủi ro tăng, HSC cho rằng mức chiết khấu định giá trên là quá sâu.

Sự kiện: Phân tích KQKD Q1/2022 và triển vọng năm 2022-2024

OCB đã công bố KQKD Q1/2022 kém khả quan với lợi nhuận thuần giảm 34% so với cùng kỳ xuống còn 668 tỷ đồng do lãi mua bán trái phiếu giảm mạnh (giảm 69% so với cùng kỳ). Ngoài ra, chi phí HĐ và chi phí dự phòng cũng lần lượt tăng mạnh 26% và 127% so với cùng kỳ. Lợi nhuận Q1/2022 chỉ bằng 14% dự báo của HSC cho cả năm 2022, thấp hơn ước tính của chúng tôi.

Từ Q2/2022 trở đi, HSC cho rằng tỷ lệ NIM hồi phục chậm lại sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng thu nhập lãi thuần trong khi lãi mua bán trái phiếu cũng sẽ bước vào giai đoạn suy giảm, chủ yếu là vì lợi suất trái phiếu chính phủ tăng trở lại. Mặt khác, sự cải thiện ở chi phí HĐ và chi phí dự phòng có thể giúp bù đắp cho tác động giảm tổng thu nhập HĐ.

Tác động: Giảm bình quân 5% dự báo lợi nhuận thuần năm 2022-2023

HSC giảm 1,9% dự báo lợi nhuận cho năm 2022 (tăng trưởng 3%) và giảm 8,4% dự báo cho năm 2023 (tăng trưởng 14,8%). Đồng thời, chúng tôi đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2024 với lợi nhuận thuần tăng trưởng 13,1%. Theo dự báo mới, lợi nhuận thuần giai đoạn 2021-2024 tăng trưởng với CAGR 10,2%; khá khiêm tốn nếu so với tốc độ tăng trưởng trung bình 27,2% của các NHTM HSC khuyến nghị.

Định giá và khuyến nghị

HSC nâng khuyến nghị cho OCB lên Mua vào (từ Tăng tỷ trọng) vì định giá chiết khấu quá sâu. Tuy nhiên, chúng tôi giảm 18% giá mục tiêu xuống còn 26.400đ (tiềm năng tăng giá: 42%), sau khi hạ dự báo lợi nhuận cho năm 2022-2023 và điều chỉnh các giả định định giá. Giá cổ phiếu OCB đã giảm 27% trong 6 tháng qua, theo đó P/B trượt dự phóng 1 năm giảm còn 0,95 lần (từ 1,46 lần), tương đương định giá tại thời điểm niêm yết. Điều đáng chú ý là chiết khấu định giá giữa OCB và bình quân nhóm NHTM tư nhân đã tăng lên 20% từ chỉ 5% trong 6 tháng trước – HSC thấy rằng mức chiết khấu này là quá sâu. Mặc dù ưa thích OCB ở mặt bằng hiện tại, chúng tôi thấy rằng hiện cổ phiếu thiếu động lực tăng trưởng và điều này có thể làm thay đổi triển vọng của cổ phiếu trong ngắn hạn.

Zalo Finashark