Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB): Hoàn thành mục tiêu 2023

                                                                Nguồn: MIRAE

Lợi nhuận thuần Q4 giảm 34% so với cùng kỳ và thấp hơn dự báo

 

 

 

 

Tăng tốc trong nửa cuối năm, hoàn thành 100% kế hoạch. Năm 2023 ACB đã hoàn thành tất cả các mục tiêu kinh doanh đã đăng ký ở Đại hội đồng cổ đông, với mức tăng trưởng tín dụng 17,9%, huy động tăng 16,6%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ACB đạt hơn 20.000 tỉ đồng (LNST vượt 16.000 tỷ đồng), hoàn thành 100% kế hoạch năm, tăng trưởng 17,3% so với năm 2022, tỷ lệ nợ xấu đạt 1,21% trong nhóm thấp nhất ngành.
 
Tiếp tục trong nhóm các Ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất. ACB là ngân hàng đầu tiên hoàn thành hệ thống quản lý rủi ro liên quan đến lãi suất và thị trường tài chính theo chuẩn mực quốc tế và theo quy định của NHNN tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN. ACB đã hoàn thành phần lớn các nội dung có tính phức tạp cao trong yêu cầu về quản trị IRRBB theo Basel III. Và ACB đặt mục tiêu liên tục cải tiến để duy trì vị thế ngân hàng có mô hình quản lý rủi ro tốt nhất trên thị trường. Tới cuối năm 2023, tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ theo Basel II vượt xa mức quy định tối thiểu, ở mức 12,1%.
ACB tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn thanh khoản theo quy định của NHNN. Cụ thể, tỷ lệ LDR đạt mức 78% (dưới mức 85% so với quy định), tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn chiếm 17% (thấp hơn nhiều so với mức quy định 30%).
 
Kết quả kinh doanh năm 2023 khả quan hơn dự báo. So với dự báo trước đó của chúng tôi trong báo cáo ngắn trước đó vào tháng 9/2023 (Chi tiết báo cáo), ACB ghi nhận mức LNST trong năm 2023 cao hơn 2,2%, trong đó kết quả kinh doanh quý 4 ghi nhận tín hiệu khả quan trong việc giảm dự phòng rủi ro tín dụng liên tục giảm từ Quý 3 sau khi tạo đỉnh trong Quý 2. Do đó dù nợ xấu tăng tăng hơn 30% so với cuối Q2/23 (tỷ lệ NPL từ 1,07% lên 1,21%) nhưng kỳ vọng nợ xấu đã qua giai đoạn cao điểm và khả quan hơn trong năm 2024 cùng với sự hồi phục của kinh tế.
 
Định giá: Với quan điểm năm giữ, chúng tôi kỳ vọng trong năm 2024 ACB có thể sẽ hướng đến mức P/B trung bình 5 năm là 1,6 lần, tương ứng với mức giá 31.500 đ/cp (GTSS cuối 2024 dự báo đạt 22.532 đ/cp). Tuy nhiên với quan điểm trong 6 tháng tới, chúng tôi ch rằng giá ACB sẽ phản ánh KQKD năm 2023 nhiều hơn, theo đó với mức P/B mục tiêu 1,6 lần và GTSS năm 2023 là 18.268 đ/cp, giá mục tiêu của ACB sẽ ở mức 29.200 đ/cp, tăng 12,4% so với mức giá mục tiêu trước đây.
 
    
  • ACB đang tích lũy ngắn hạn.
  • NĐT có thể cân nhắc tích lũy cổ phiếu tại vùng 25.700 – 26.200.
  • Xem xét cắt lỗ nếu cổ phiếu đóng cửa dưới mốc 25.000