Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDB): Doanh thu cao vượt dự báo của chúng tôi

Nguồn: VCSC

Doanh thu cao vượt dự báo của chúng tôi

 

HDB

 

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDB) công bố KQKD hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 4,0 nghìn tỷ đồng (+28,3% YoY), hoàn thành 53,7% dự báo năm 2022 của chúng tôi. LNST hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 tăng chủ yếu do (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 25,8% YoY, (2) thu nhập phí ròng (NFI) tăng 68,4% YoY, (3) lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 54,7% YoY (4) chi phí dự phòng tăng 57,6% YoY và (5) chi phí HĐKD (OPEX) tăng 19,4% YoY. Kết quả này tương ứng LNST sau lợi ích CĐTS quý 2/2022 đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (+8,4% so với quý 1/2022). Nhìn chung, lợi nhuận của HDB vượt kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

  • Tăng trưởng tín dụng hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 đạt 14,8%, nhờ vào (1) tăng trưởng cho vay hợp nhất đạt 17,0% và (2) số dư trái phiếu doanh nghiệp giảm 29,0% so với quý 4/2021. Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2022 của ngân hàng mẹ là 14,6% so với hạn mức tín dụng ban đầu là 15%.
  • Tăng trưởng cho vay trong 6 tháng đầu năm 2022 của HDS là 17,2% và đạt 15,7 nghìn tỷ đồng với dư nợ vay đóng góp khoảng 6,6% vào cho dư nợ vay hợp nhất.
  • Tỷ lệ xử lý nợ hợp nhất quy năm trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 0,75% so với dự báo của chúng tôi là 0,80% và dẫn dắt bởi HDS.
  • Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) 6 tháng đầu năm 2022 giảm 2,4 điểm % YoY còn 37,0% nhờ lợi nhuận tăng trưởng mạnh.

NIM được cải thiện ở cả ngân hàng mẹ và mức hợp nhất trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng mạnh. HDB báo cáo NIM hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 là 4,86% (+45 điểm cơ bản theo năm và + 26 điểm cơ bản theo quý) so với NIM năm 2022F của chúng tôi là 4,46% nhờ (1) lợi suất IEA tăng 27 điểm cơ bản theo năm, (2) COF giảm 24 điểm cơ bản và (3) tăng 5,5 điểm phần trăm theo quý trong hệ số LDR đơn giản lên 70,6% trong nửa đầu năm 2022 so với 65,9% trong nửa đầu năm 2021. Trong khi đó, NIM nửa đầu năm 2022 tại ngân hàng mẹ tăng 57 điểm cơ bản theo năm và 24 điểm cơ bản theo quý. Chúng tôi tin rằng sự phục hồi mạnh mẽ của HDS đã hỗ trợ lợi suất IEA hợp nhất. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng sự cải thiện chi phí huy động vốn là do (1) số dư liên ngân hàng tăng 44,5% YoY và (2) tỷ lệ CASA tăng 1,8 điểm % YoY.

Tăng trưởng NOII mạnh mẽ được hỗ trợ bởi hiệu suất ấn tượng trong NFI thuần. Mức tăng 32,6% YoY trong 6 tháng đầu năm 2022 NOII chủ yếu do NFI thuần tăng 113% YoY, bù đắp cho lãi ròng từ chứng khoán đầu tư và kinh doanh giảm 33% YoY trong bối cảnh diễn biến lợi suất bất lợi trong 6 tháng đầu năm 2022. Theo công bố của ngân hàng, mức tăng trưởng NFI mạnh mẽ trong H1 2022 được thúc đẩy bởi thu nhập mạnh mẽ từ bancassurance và phí dịch vụ thanh toán. Hiện tại, HDB không có quan hệ đối tác độc quyền với bất kỳ công ty bảo hiểm nhân thọ nào. Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2022 NOII đã hoàn thành 56% dự báo cả năm và vượt kỳ vọng của chúng tôi.

Chi phí dự phòng tăng đột biến trong quý 2 năm 2022, nhưng chất lượng tín dụng được cải thiện so với quý trước. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ và HDS lần lượt là 0,93% (+10 điểm cơ bản theo năm và -24 điểm cơ sở theo quý) và 6,98% (+115 điểm cơ sở theo năm và -27 điểm phần trăm theo quý). LLR hợp nhất quý 2 năm 2022 là 93,0% (+5,2 điểm phần trăm theo năm và + 17,1 điểm phần trăm theo quý), trong đó LLR của ngân hàng mẹ là 108,7% (+ 2,2 điểm phần trăm theo năm và + 25,4 điểm phần trăm theo quý). Ngoài ra, tỷ lệ nợ Nhóm 2 hợp nhất đã cải thiện 25 điểm cơ bản theo quý lên 2,27%. Chi phí dự phòng hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 tăng 57,6% YoY và hoàn thành 53% dự báo cả năm của chúng tôi do (1) chi phí dự phòng của ngân hàng mẹ tăng 167% YoY và (2) chi phí dự phòng của HDS tăng 39% YoY. Mặc dù chi phí dự phòng hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 nhiều hơn kỳ vọng của chúng tôi, các chỉ số nợ xấu đã được kiểm soát tốt hơn so với kỳ vọng của chúng tôi.

Zalo Finashark