Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): KQKD 6 tháng đầu năm 2022 sát kỳ vọng

Nguồn: HSC

KQKD 6 tháng đầu năm 2022 sát kỳ vọng

 

VIB

 

Tóm tắt

Tại Hội nghị Emerging Vietnam 2022 do HSC tổ chức, VIB đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2022 sát ước tính của HSC. VIB đã gần sử dụng hết hạn mức tăng trưởng tín dụng 9,5% và đang xin nâng hạn mức.

Đối tác chiến lược của VIB đang chuẩn bị thoái vốn trong 5 năm tới và Ngân hàng đang có kế hoạch tìm một đối tác chiến lược dài hạn mới.

HSC duy trì giá mục tiêu và dự báo nhưng đang xem xét lại khuyến nghị.

Sự kiện: Những ghi nhận chính tại Hội nghị Emerging Vietnam 2022

VIB đã tham gia Hội nghị Emerging Vietnam 2022 do HSC tổ chức ngày 16/6. Dưới đây là những ghi nhận chính.

KQKD 6 tháng đầu năm nói chung tích cực

Tín dụng tại thời điểm cuối tháng 5/2022 tăng 9,5% so với đầu năm, chủ yếu nhờ cho vay khách hàng cá nhân. Cho vay khách hàng cá nhân đóng góp 87% tổng dư nợ cho vay tại thời điểm cuối tháng 5/2022, tương đương mặt bằng tại thời điểm cuối Q1/2022. VIB đang chờ NHNN cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn vì Ngân hàng đã gần sử dụng hết hạn mức được giao hiện tại là 10%. VIB kỳ vọng NHNN sẽ giao hạn mức mới vào tháng 7 (hay có thể muộn hơn).

Chất lượng tài sản: tỷ lên nợ xấu tại thời điểm cuối tháng 5 là 1,73% (cuối tháng 3/2022: 0,81%).

Nói chung, LNTT 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt khoảng 5 nghìn tỷ đồng, bằng 49% dự báo của HSC cho cả năm 2022 và sát kỳ vọng.

Cập nhật về định hướng của cổ đông chiến lược

Cổ đông chiến lược của VIB - CommonWealth Bank of Australia (CBA) – có định hướng thoái các khoản đầu tư trong khu vực, bao gồm khoản đầu tư vào VIB trong năm 2022-2027. Vì vậy, HSC tin rằng VIB và CBA đang hợp tác tìm một cổ đông chiến lược mới muốn tham gia vào lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam. Trên thực tế, VIB có vị thế nhất định trong lĩnh vực cho vay mua nhà và mua ô tô. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng kế hoạch này vẫn còn đang trong giai đoạn đầu xác định các mục tiêu tìm kiếm cụ thể mà chưa thực sự tiến hành tìm kiếm NĐT.

HSC duy trì giá mục tiêu và dự báo nhưng đang xem xét lại khuyến nghị

HSC duy trì giá mục tiêu và dự báo nhưng đang xem xét lại khuyến nghị sau khi giá cổ phiếu diễn biến tiêu cực thời gian gần đây. Hiện VIB có P/B dự phóng năm 2022 là 1,11 lần, cao hơn 12% so với bình quân nhóm NHTM tư nhân (0,99 lần).

Zalo Finashark