Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): LNST Q3/2023 giảm 3.9% do chi phí trích lập dự phòng tăng hơn 9 lần svck

                  Nguồn: MSB

 

  • LNST Q3/2023 giảm 3.9% do chi phí trích lập dự phòng tăng hơn 9 lần svck
  • Chúng tôi ước tính LNST đi ngang trong năm 2023 và tăng mạnh 26.1% svck trong năm 2024.
  • Khuyến nghị NẮM GIỮ và hạ giá mục tiêu xuống 20,100 VND/cp do điều chỉnh giảm LNST 2023-2024 lần lượt 9.5% và 9.4% so với dự báo gần nhất.

LNST 9T2023 tăng nhẹ 6.5% trong khi chi phí trích lập tăng hơn 3 lần svck

Trong Q3/2023, thu nhập lãi thuần tăng 12.7% svck chủ yếu nhờ tín dụng tăng 8.0% svck và 4.6% so với quý trước. Đáng chú ý, thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 115.5% svck nhờ hoạt động thu phí tăng 33.5% svck; hoạt động KD vàng & ngoại hối và đầu tư chứng khoán ghi nhận lãi lần lượt 322 và 113 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 55 và 66 tỷ đồng). Tổng thu nhập hoạt động tăng 30.2% song chi phí DPRR tăng mạnh 880.9% svck đã kéo LNST giảm 3.9% svck đạt 2.146 tỷ đồng. Lũy kế 9T23, LNST chỉ tăng nhẹ 6.5% svck đạt 6,660 tỷ đồng, hoàn thành 78.3% dự báo của chúng tôi và 68.8% mục tiêu của ngân hàng.

NPL đạt 3.7% tại cuối Q3/2023 trong khi LLR giảm mạnh xuống còn 41.4%

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) và nợ nhóm 2 tại cuối Q3/2023 đạt 3.7% và 6.5%, tăng lần lượt 125 và 220 điểm cơ bản so với đầu năm 2023, và đi ngang so với quý liền trước. Số dư nhóm 2-5 tại cuối Q3/2023 tăng 57.0% so với đầu năm. Tỷ lệ LLR của VIB đạt 41.4%, giảm đáng kể so với cuối năm 2022 (đạt 53.9%) và so với cùng kỳ (đạt 54.0%). Trong 9T2023, VIB trích lập dự phòng tổng cộng 3,116 tỷ đồng (+237.1% svck) và sử dụng 78.4% chi phí trích lập để xử lý nợ xấu (+435.9% svck).

Chúng tôi dự báo LNST 2023-2024 tăng lần lượt 0.4% và 26.1% svck

Dự báo của chúng tôi dựa trên các cơ sở chính: (1) tín dụng 2023 và 2024 đạt lần lượt 9.9% và 14.8% ; (2) NIM tăng nhẹ lên 4.8% trong 2023 và 5.1% năm tiếp theo (3) Chi phí trích lập dự phòng trong Q4/2023 tiếp tục tăng mạnh 302.4% svck đưa tổng chi phí trích lập trong 2023 tăng 257.5% svck. Chi phí trích lập trong năm 2024 được dự báo sẽ giảm 17.1% so với 2023 nhưng vẫn cao hơn 3 lần so với 2022.

Khuyến nghị NẮM GIỮ và điều chỉnh giảm 10.0% giá mục tiêu

Chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ đối với VIB dựa trên (i) tăng trưởng tín dụng trung bình trong giai đoạn 2024-2027 đạt 14.9% và NIM sẽ được duy trì quanh mức 5.0%; (ii) ROE được duy trì trên 25% trong cùng giai đoạn giúp LNST đạt mức tăng trưởng kép 15.3%/năm. Đồng thời, chúng tôi cũng điều chỉnh giá giá mục tiêu 12 tháng xuống còn 20,100 VND/cp do điều chỉnh giảm dự phóng LNST 2023-2024 lần lượt 9.5% và 9.4% so với dự báo gần nhất dựa trên KQKD 9T2023 thấp hơn dự kiến. Ngoài ra, chất lượng tài sản suy giảm mạnh hơn kỳ vọng cũng khiến chúng tôi nâng tỷ lệ trích lập dự phòng cho 2023 và 2024.