Ngành Nông nghiệp: 2022 là một năm thuận lợi

Nguồn: KIS

2022 là một năm thuận lợi

 

 

Tổng giá trị xuất khẩu trong 2022 tăng 8% n/n

Theo ước tính của Hải quan, trong tháng 12, tổng giá trị xuất khẩu ngành nông nghiệp là 1,713 triệu USD (-9% t/t, -6% n/n). Trong đó, cao su chiếm 21% tổng giá trị xuất khẩu, tiếp theo là cà phê (18%) và gạo (17%).

Phân tích chi tiết, giá trị xuất khẩu cao su/cà phê lần lượt tăng 11%/18% so với tháng trước, trong khi giá trị xuất khẩu gạo giảm 4% so với tháng trước.

Năm 2022, tổng giá trị xuất khẩu đạt hơn 20 tỷ USD (+8% n/n). Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ gạo với mức tăng 12% n/n, cà phê với 28% n/n, và cao su với tăng 5% n/n về giá trị xuất khẩu.

Sản lượng xuất khẩu gạo giảm trong khi cao su tăng

Về sản lượng, xuất khẩu gạo đạt 550,000 tấn (-8% t/t, +17% n/n), cao su đạt 270,000 tấn (+13% t/t, +0% n/n).

Năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu gạo đạt hơn 7.3 triệu tấn (+20% n/n). Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh 800,000 tấn vào tháng 5, sản lượng gạo xuất khẩu giảm đều đặn.

Trong tháng 12, giá FOB gạo trắng Việt Nam (5% tấm) là 462 USD/tấn (+3% t/t), trong khi của Thái Lan là USD439/tấn (+2% t/t).

Dựa trên dữ liệu chúng tôi thu thập được, trong 11 tháng đầu năm 2022, năm quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu có tốc độ tăng trưởng khoảng 16% - 50% n/n. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu gạo của AGM trong 11T22 đạt khoảng 75 triệu USD (+50% n/n).

Sản lượng nhập khẩu ngô đạt mức kỉ lục

Trong tháng 12, sản lượng ngô nhập khẩu là 1,170 nghìn tấn (+33% t/t, +134% n/n), đạt mức cao nhất trong lịch sử.

Về giá trị, giá trị nhập khẩu ngô đạt 391 triệu USD (+33% t/t, +154% n/n), trong khi hạt điều giảm 39% t/t đạt 63 triệu USD (-58% n/n).

Zalo Finashark