Nhựa Bình Minh (BMP): Năm 2022 lợi nhuận kỷ lục nhờ tỷ suất lợi nhuận mở rộng

Nguồn: HSC

Năm 2022 lợi nhuận kỷ lục nhờ tỷ suất lợi nhuận mở rộng 

 

BMP

 

Tóm tắt

  • HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng đối với BMP nhưng nâng nhẹ 2,5% giá mục tiêu lên 69.700đ (tiềm năng tăng giá là 13%) sau khi cập nhật tình hình giá nguyên liệu đầu vào và nhu cầu ống nhựa.
  • Chúng tôi nâng 16,8% dự báo EPS năm 2022 do tỷ suất lợi nhuận tăng mạnh, tương đương tăng trưởng 222%. Tuy nhiên, chúng tôi hạ 8,8% dự báo lợi nhuận năm 2023-2024, tương đương giảm 14% trong năm 2023 và tăng trưởng 5,3% trong năm 2024.
  • Với lợi nhuận cao kỷ lục, chúng tôi kỳ vọng BMP sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 là 7.500đ/cp, tương đương lợi suất cổ tức là 12,3%. BMP đang giao dịch với P/E dự phóng 2023 là 8,4 lần, so với mức bình quân trong quá khứ là 9,4 lần. HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng đối với BMP.

Sự kiện: Cập nhật giá và nhu cầu ống nhựa

Nhu cầu ống nhựa trong Q4/2022 thấp hơn do với dự báo của chúng tôi trong bối cảnh Chính phủ tăng cường giám sát thị trường BĐS và hạn mức tín dụng trong 4 tháng vừa qua. Dù nhu cầu sụt giảm, BMP vẫn giữ nguyên giá bán bình quân trong Q4/2022, so với dự báo của chúng tôi là giảm 10% giá bán. Do đó, tỷ suất lợi nhuận trong Q4/2022 tăng lên mức cao kỷ lục nhờ giá bán bình quân ổn định và chi phí nguyên liệu giảm.

HSC ước tính lợi nhuận thuần Q4/2022 sẽ đạt mức cao kỷ lục là 242,8 tỷ đồng (tăng 112% so với cùng kỳ và 38,6% so với quý trước).

Tác động: HSC nâng 16,8% dự báo EPS năm 2022 do tỷ suất lợi nhuận mở rộng

HSC hiện dự báo lợi nhuận thuần cả năm 2022 sẽ đạt mức cao kỷ lục là 690 tỷ đồng (tăng trưởng 222,1%) nhờ doanh thu thuần tăng trưởng 27,9% đạt 5.824 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận tăng lên 11,9% (so với 4,7% trong năm 2021).

Tuy nhiên, trong năm 2023-2024, nhu cầu ống nhựa được dự báo sẽ giảm mạnh hơn so với dự báo trước đó của chúng tôi do tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm tốc. Do đó, chúng tôi hạ bình quân 8,8% dự báo lợi nhuận năm 2023-2024 chủ yếu do tỷ suất lợi nhuận thu hẹp do giá bán giảm.

Theo đó, chúng tôi hiện dự báo lợi nhuận thuần năm 2023 và 2024 sẽ đạt lần lượt 594 tỷ đồng (giảm 14% so với cùng kỳ) và 626 tỷ đồng (tăng trưởng 5,3%).

Định giá và khuyến nghị

Với mức lợi nhuận thuần cao kỷ lục trong năm 2022, chúng tôi tin rằng BMP sẽ chi trả cổ tức ở mức cao là 7.500đ/cp, tương đương lợi suất cổ tức là 12,3%.

BMP đang giao dịch với P/E dự phóng 2023 là 8,4 lần, so với mức bình quân trong quá khứ là 9,4 lần. Dù lợi nhuận trong năm 2023 được dự báo sẽ giảm 14% so với cùng kỳ, định giá của BMP vẫn hấp dẫn cùng với lợi suất cổ tức ở mức cao (12,3% trong năm 2022 và 11,5% trong năm 2023-2024). Do đó, BMP là cổ phiếu thích hợp để đầu tư trong giai đoạn thị trường biến động. HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu mới là 69.700đ (tiềm năng tăng giá là 13%).

Bài viết liên quan

Zalo Finashark