OCB yếu tố tích cực phản ánh phần lớn vào giá – hạ khuyến nghị xuống Tăng tỷ trọng

Nguồn: HSC

Yếu tố tích cực phản ánh phần lớn vào giá – hạ khuyến nghị xuống Tăng tỷ trọng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Tóm tắt

HSC hạ khuyến nghị xuống Tăng tỷ trọng. Giá cổ phiếu đã tăng 18% kể từ lần cập nhật gần nhất vào ngày 26/9/2021 và phần lớn yếu tố tích cực đã phản ánh vào giá.

Chúng tôi nâng 7% giá mục tiêu lên 32.100đ sau khi nâng 9% dự báo lợi nhuận năm 2021 (giữ nguyên dự báo năm 2022 và 2023) và chuyển thời điểm định giá về cuối năm 2022.

OCB có P/B dự phóng 1 năm là 1,55 lần; thấp hơn 5% so với bình quân nhóm NHTM tư nhân. HSC kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng ổn định trong những quý tới, từ đó tạo ra tiềm năng tăng giá 14,6%.

Sự kiện: Phân tích sâu KQKD 9 tháng đầu năm 2021

Lợi nhuận thuần 9 tháng đầu năm 2021 đạt 3.005 tỷ đồng (tăng 50% so với cùng kỳ), hoàn thành 68% kế hoạch của OCB nhưng đạt 79% dự báo của HSC cho cả năm 2021 nhờ lãi mua bán trái phiếu tăng mạnh (tăng 42% so với cùng kỳ), thu nhập lãi thuần khả quan (tăng 23% so với cùng kỳ) cũng như chi phí dự phòng giảm (giảm 30% so với cùng kỳ). Lãi thuần HĐ dịch vụ giảm 11% so với cùng kỳ từ nền cao của năm ngoái.

Tác động: Nâng 9,1% dự báo năm 2021 nhưng giữ nguyên dự báo năm 2022, 2023

Thu nhập khối nguồn vốn tăng trưởng và chi phí hoạt động bớt áp lực sẽ đóng góp tích cực vào KQKD năm 2021. Trong năm 2022 và 2023, lãi mua bán trái phiếu có khả năng giảm và tác động của dịch Covid-19 đối với chất lượng tài sản của OCB nên HSC giảm dự báo thu nhập ngoài lãi trong khi duy trì giả định chi phí dự phòng.

Nói chung, HSC nâng 9,1% dự báo lợi nhuận thuần năm 2021 nhưng về cơ bản giữ nguyên dự báo năm 2022 và 2023.

Định giá và khuyến nghị

Giá cổ phiếu đã tăng 58% kể từ khi niêm yết vào ngày 28/1 so với mức tăng bình quân của cổ phiếu ngân hàng là 44%.

Chênh lệch định giá giữa OCB và bình quân nhóm NHTM tư nhân đã thu hẹp từ khoảng 20-25% vào 3 tháng trước xuống 10% hiện tại. Điều này là nhờ KQKD Q3/2021 khả quan hơn kỳ vọng và kỳ vọng vào kế hoạch phát hành riêng lẻ sắp tới.

HSC nâng giá mục tiêu lên 32.100đ (tiềm năng tăng giá 14%) sau khi nâng dự báo cho năm 2021 và chuyển thời điểm định giá về cuối năm 2022.

Hiện OCB có P/B dự phóng 1 năm là 1,55 lần; thấp hơn 5% so với bình quân nhóm NHTM tư nhân là 1,64 lần. Tại thị giá hiện tại, phần lớn thông tin tích cực đã phản ánh vào giá và HSC hạ khuyến nghị đối với OCB xuống Tăng tỷ trọng sau khi giá tăng gần đây.

Zalo Finashark