Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM): KQKD Q4/2021 - Lợi nhuận cao kỷ lục và vượt dự báo

Nguồn: HSC

KQKD Q4/2021: Lợi nhuận cao kỷ lục và vượt dự báo

 

DCM

Tóm tắt

Lợi nhuận thuần sợ bộ Q4/2021 tăng 384%, đạt 1.000 tỷ đồng và doanh thu thuần tăng 74,8%, đạt 3.963 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng mạnh nhờ giá bán bình quân đạt rất cao và sản lượng tiêu thụ tăng mạnh.

Lợi nhuận thuần sơ bộ năm 2021 tăng trưởng 174%, đạt 1.823 tỷ đồng; cao hơn 34% dự báo của HSC.

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào và giá mục tiêu dựa trên phương pháp DCF là 41.600đ.

Sự kiện: Công bố KQKD sơ bộ Q4/2021

KQKD sơ bộ Q4/2021 của DCM đạt ấn tượng. Lợi nhuận thuần đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 384% so với cùng kỳ với doanh thu thuần đạt 3.963 tỷ đồng (tăng 74,8% so với cùng kỳ). Kết quả khả quan nhờ giá bán bình quân đạt rất cao và sản lượng tiêu thụ tăng mạnh.

Tính chung cả năm 2021, doanh thu thuần tăng trưởng 32% đạt 10.001 tỷ đồng, cao hơn 6,8% so với dự báo của HSC là 9.373 tỷ đồng. Nói chung doanh thu năm 2021 vượt một chút dự báo của chúng tôi.

Lợi nhuận thuần sơ bộ năm 2021 đạt 1.823 tỷ đồng, tăng trưởng 174% và cao hơn 34% dự báo của HSC là 1.360 tỷ đồng.

Doanh thu tăng mạnh nhờ sản lượng và giá bán bình quân tăng

Doanh thu thuần Q4/2021 ước đạt 3.963 tỷ đồng, tăng 74,8% so với cùng kỳ nhờ sản lượng tiêu thụ tăng mạnh và giá bán bình quân đạt rất cao.

Sản lượng ure tiêu thụ Q4/2021 ước đạt 392.700 tấn, tăng 47% so với cùng kỳ. Sản lượng tăng mạnh vì nhu cầu chưa được đáp ứng từ Q3/2021 dồn sang. HSC ước tính giá bán bình quân Q4/2021 tăng 1,7 lần so với cùng kỳ đạt khoảng 16.000đ/kg. Giá bán bình quân tăng mạnh nằm trong xu hướng tăng chung của giá ure thế giới cộng với Q4/2021 là thời gian cao điểm của nhu cầu trong nước.

Lợi nhuận đạt cao kỷ lục nhờ giá bán bình quân đạt cao

Trong Q4/2021, lợi nhuận thuần của DCM đạt 1.000 tỷ đồng (tăng 384% so với cùng kỳ), mức cao kỷ lục từ khi Công ty thành lập vào năm 2012.

Lợi nhuận thuần Q4/2021 trên thực tế cao hơn lợi nhuận cả năm của các năm trước – trong giai đoạn từ 2012-2020, lợi nhuận của DCM dao động từ 457- 826 tỷ đồng/năm.

Có thể dự đoán giá ure trong nước sẽ giảm

Giá ure thế giới đang điều chỉnh từ đỉnh. Trong tuần này, giá ure giao ngay tại Trung Đông giảm 10% so với tuần trước (giảm 10% từ đầu năm) xuống còn 856 USD/tấn (từ 959 USD/tấn) vì hầu hết các doanh nghiệp nhập khẩu đã tích trữ đủ hàng để chuẩn bị cho mùa cao điểm nhu cầu từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm nay. Ngoài ra, kể từ mùa xuân, giá khí tự nhiên dự kiến sẽ giảm vì nhu cầu kém đi; và đây cũng là cơ sở để giá ure điều chỉnh.

Vì giá ure trong nước hiện đang thấp hơn 15% so với giá thế giới nên giá ure thế giới giảm chưa ảnh hưởng đến giá trong nước. Tuy nhiên, giá ure trong nước được dự đoán sẽ giảm trong vài tháng tới vì phụ thuộc giá thế giới và nhu cầu giảm sau tháng 3.

Duy trì khuyến nghị Mua vào

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu dựa trên phương pháp DCF là 41.600đ. Chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần năm 2022 đạt 1.363 tỷ đồng (giảm 25%) với doanh thu thuần đạt 11.687 tỷ đồng (tăng trưởng 16,7%).

HSC dự báo lợi nhuận thuần năm 2022 giảm từ nền cao trong năm 2021 vì chi phí đầu vào tăng cộng với giá ure giảm từ đỉnh.

Từ năm 2023 trở đi, chi phí sản xuất ure của DCM sẽ giảm đáng kể khi nhà máy khấu hao hết. Chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần năm 2023 đạt 1.430 tỷ đồng (tăng trưởng 4,9%) và doanh thu thuần đạt 11.453 tỷ đồng (giảm 2%).

Bài viết liên quan

Zalo Finashark