Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM): Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu DPM

Nguồn: CTS

Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu DPM

 

DPM

 

NHẬN ĐỊNH

Hiện tại cổ phiếu DPM ghi nhận tín hiệu MACD dần tích cực từ 04/01/2023 kết hợp cùng với chỉ báo định hướng trung bình ADX nằm ở mức 16,18 cho thấy tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn.

Quý nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế mua cổ phiếu DPM ở vùng giá 44.000 – 45.000 đồng. Chúng tôi nhận định cổ phiếu DPM có thể biến động tích cực trong thời gian tới.

Zalo Finashark